návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Znak a vlajka obce Sudovo Hlavno  
Sudovo Hlavno bude mít svůj znak
Heraldik Mgr. Jan Tejkal připravil návrhy obecních symbolů – znaku a vlajky naší obce. V sobotu 15. května 2010 byly návrhy vystaveny na sále hostince U Sedláčků, kde si je lidé mohli prohlédnout a dát hlas variantě, která se jim nejvíce líbí. Hlasovalo téměř 100 lidí a s velkou převahou zvítězil návrh č. 9. Zastupitelstvo obce schválilo lidmi vybraný návrh znaku a vlajky na svém zasedání dne 27. května 2010 a následně byla starostkou obce zaslána k rukám předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky žádost o udělení práva používat obecní symboly.

 
„V zeleno-stříbrně do oblouku šikmo sníženě děleném štítě nahoře korunovaný turnajský helm se zavěšeným zlatým zvonem, dole červená borová šiška.“
„Zelený list s bílým pravoúhlým trojúhelníkem s odvěsnami na vlajícím okraji a druhé a třetí třetině dolního okraje. V listu korunovaný turnajský helm se zavěšeným žlutým zvonem. V trojúhelníku červená borová šiška. Poměr šířky k délce je 2:3.“

 

Vyjádření k návrhům znaku a vlajky obce S u d o v o  H l a v n o
PhDr. Karel Müller, podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Dokument se všemi návrhy znaku a vlajky - VARIANTY 1-12

 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena