Textový režim

Dnes je - svátek má  

Úvod O obci Obecní úřad Spolky a organizace Aktuality z obce Fotogalerie

Obecní úřad Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno 15,  294 76
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

  Zákon č.159/2006 Sb., o střetu zájmů 

Vítejte v registru oznámení obce SUDOVO HLAVNO.

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

1) navštívit osobně evidenční orgán, kterým vede starostka obce.

2) vyplnit a předat evidenčnímu orgánu k ověření
písemnou žádost, která obsahuje

     a) jméno žadatele,
     b) příjmení žadatele,
     c) rodné číslo žadatele,
     d) místo trvalého pobytu žadatele,

3) po ověření žádosti dle občanského průkazu bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží do 24 hodin na uvedenou e-mailovou adresu přístupové jméno a heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě).

 

Nahlížení v elektronické podobě prostřednictvím internetu je pak možné na adrese:

http://sudovohlavno.cz/zakonostretuzajmu.htm


Podání žádosti:

Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno 15, 294 76
Na základě podané žádosti bude žadateli podle jeho výběru umožněno:

- nahlížení do registru v písemné podobě
Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově
Obecního úřadu Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno 15, 294 76

- nahlížení do registru v elektronické podobě – přidělení uživatelského jména
a přístupového hesla:
Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím internetové sítě bude
žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro
vstup do elektronického registru.
Internetová adresa pro vstup do elektronického registru bude žadateli přidělena po ověření žádosti (předložení občanského průkazu) na obecním úřadě.
Přístupové údaje (přihlašovací jméno a heslo) budou žadateli přiděleny a
zaslány na uvedenou
e-mailovou adresu  na základě jeho žádosti.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru
v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

Poučení:
Přestupku se dopustí ten, kdo
- používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění
případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
- neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do
registru v elektronické podobě.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

Kontakt:
Sudovo Hlavno,
Sudovo Hlavno 15,
294 76 Kostelní Hlavno
telefon: 326 971 081,
e-mail: ou@sudovohlavno.cz
  formulář žádosti

  Informace  
 
Všechny zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce jsou připraveny
k nahlédnutí v úředních hodinách
v kanceláři OÚ Sudovo Hlavno.
 
 Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

 


Copyright©Professional WEB Design®1998-2008