návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Zajímavosti obce Sudovo Hlavno  
 

Pověst o bezhlavých mužících
Mezi Kostelním Hlavnem a Sudovým Hlavnem odbočuje od silnice do polí tzv. Krchovská cesta. Na těchto místech se podle pověsti zjevovaly přízraky bezhlavých mužíků. Lidová tradice tvrdí, že v úvozové cestě byl hromadný hrob z dávné války. Krchovská cesta je dnes zcela zarostlá křovím. Na jejím začátku stojí na kamenném podstavci křížek se symbolem ukřižovaného Ježíše. O Velikonocích začínají chlapci od křížku řehtat, aby nahradili zvony, které prý odletěly do Říma.


 

Židovské rodiny v Sudově Hlavně
Nejstarší písemné zprávy o Židech v obci pocházejí z poloviny 18. století – roku 1754 tu  tu bydlely tři židovské rodiny. Podle soupisu Židů z roku 1783 tu žila jedna židovská rodina, o 10 let později tu je doložen 58-letý obchodník Salomom Götzl.

Duplikát stabilního katastru v 50. letech 19. století uvádí jako majitele domů Abrahama Pika (dům čp. 58), Siegmunda Mautnera (dům čp. 9) a Rosalii Pickovou (dům čp. 16). Domy čp. 58 a 16 byly v majetku rodiny Pickovy do konce 19. století.

Ve 40. letech 19. století tu žily rodiny obchodníka Markuse Picka, Simona Oplatky (syna obchodníka z Kojovic Mosese Oplatky), rodina Gabriela Kocha, řezníka Abrahama Picka, v 60. letech rodina obchodníka Veita Pika (syna Markuse Picka) a rodina Sigmunda Mutnera, v 70. letech rodina Jindřicha Picka, syna Abrahama Picka.

V domě čp. 9 byla prokazatelně od 40. do 70. let 19 století modlitebna. Od roku 1867 byl majitelem domu Jindřich Löwy a v letech 1903-1910 poslední židovští majitelé Karel a Irma Löwyovi. Většina zdejších Židů je pohřbena na židovském hřbitově v Brandýse nad Labem, výjimečně v Byšicích

Zde dříve bydlely rodiny hlavnovských Židů Vlevo od otevřených vrat byl jednopatrový dům, v němž bydlely hlavnovské židovské rodiny Ukázka náhrobků
na židovském hřbitově v Mladé Boleslavi

 

Anna Chadimová
Snad Vás bude i zajímat, že Anna Chadimová, narozená v roku 1805 v Petrovicích na Sedlčansku, která jako první tancovala polku. Zemřela jako žebračka r. 1884 v Sudově Hlavně. Pochována je na hřbitově v Kostelním Hlavně. Její hrob je umístěn ve třetí řadě vpravo. Mezi hroby rodiny Mikšovských a Blažkovy a Novotných roste dnes vysoký buxus, pod nímž Anna Chadimová, provdaná Slezáková prý odpočívá.


 

V roce 1996 byla v Sudově Hlavně uspořádána výstava ze života obce pod názvem „Sudovo Hlavno dříve a dnes.“ Připomněla 540. výročí ode dne, kdy se tu usídlil vladycký rod Sudů z Kunratic. Jméno Suda se však objevuje již v zakládající listině kapituly Boleslavské, podle níž olomoucký měšťan Suda prodává ves biskupu Olomouckému r. 1130. Naše Hlavno zřejmě dostalo přívlastek Sudovo mnohem dířv. Výstava tehdy vyzvala občany: Kéž sejdem se za 10 let živi a zdrávi zase doma! Živi a zdrávi jsme se bohužel všichni nesešli, jak už to život nepřebrané nosí. V r. 2006 byla uspořádána výstava Rok na vsi. Byla hojně navštívena a doplněna filmy ze života obce.

 
Použité fotografie - fotoarchiv obce Sudovo Hlavno

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena