návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Obecně závazná vyhlášky obce Sudovo Hlavno  
 
  • Obecně závazná vyhláška obce Sudovo Hlavno č. 3/2009o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Sudovo Hlavno
    ZRUŠENA - od 1.4.2015 nahrazena OZV č. 1/2015
 
 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena