návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Soutěž Vesnice roku   
 
V pondělí 7. června odpoledne navštívila Hlavno hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku Středočeského kraje 2010.
U budovy obecního úřadu čekaly roztleskávačky s transparentem Vítáme komisi a doprovodily netrpělivě očekávanou návštěvu na nově postavené víceúčelové hřiště, kde komisi přivítali zástupci obce. Letošní prezentace obce byla pojata ve sportovně vědomostním duchu, na hřišti proběhl penaltový rozstřel mezi vybranými členy komise a hlavnovskými zastupiteli. Po přesunu výpravy na náves byli komisaři zkoušeni ze znalostí hlavnovské historie i současnosti (kolektivně uspěli na výbornou).
Další část návštěvy se odehrála na sále hostince U Sedláčků, kde si komise prohlédla fotografie ze života v obci a místní ochotníci jim naživo sehráli některé z akcí konaných v průběhu roku ve Hlavně.
  ►►►

thn00005.jpg Návštěva komise "Vesnice roku 2009"

V úterý 16. června 2009 v odpoledních hodinách zavítala do Hlavna hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2009. Komisi přivítal ochotnický soubor Hlavnováček – trpaslíci se Sněhurkou předvedli část z pohádky O Sněhurce. V klubovně hasičské zbrojnice si členové komise povídali se zástupci obce o všem, co se ve Hlavně děje, prohlédli si fotografie ze společenského života, obecní i hasičskou kroniku a ochutnali občerstvení připravené členkami kulturní komise, včetně krásného ovocného aranžmá, které připravila místní šikovná maminka Eva Vyskočilová. Následovala prohlídka nově upravené návsi, kde u zvoničky zazpívaly hlavnovské děti společně s Vendulou Boháčovou písně Ten hlavnovský kostelíček a Čechy krásné. Na závěr si komise prohlédla obecní hospůdku a připila Hlavnu na úspěch letním koktejlem, který přímo před očima porotců namíchal hostinský Antonín Hlaváček.
 

  BÍLÁ STUHA ZA ČINNOST MLÁDEŽE
 
   
Fotografie z návštěvy hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku 2008
S velkou radostí oznamujeme, že naše obec získala v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008
bílou stuhu za činnost mládeže
v konkurenci 49 soutěžících obcí ze Středočeského kraje. Jedná se o prestižní ocenění, které se Sudovu Hlavnu podařilo získat hned první rok účasti v této soutěži. Slavnostní vyhlášení a předání stuh včetně finanční odměny se bude konat o prázdninách ve vítězné obci Středočeského kraje roku 2008 – Petrovicích, okres Příbram. Hodnotitelská komise ocenila především zapojení hlavnovských dětí do obecních záležitostí v rámci projektu NAŠE HLAVNO. Děti obci pomáhají s úklidem veřejných prostranství, seznamují se s historií vesnice a jejími tradicemi, zúčastnily se také přípravy projektu na obnovu zeleně na hlavnovské návsi, který byl podpořen ministerstvem pro místní rozvoj dotací ve výši 178 tis. Kč, pomohly s vybudováním dětského hřiště. Všem dětem, které nám ve Hlavně pomáhají, moc děkujeme, bílá stuha patří především vám, a těšíme se na další společné akce.
Lenka Houdková, starostka obce

Báseň složená při návštěvě hodnotitelské komise v obci panem Antonínem Podzimkem, členem komise a zároveň radním Středočeského kraje.

Naše komis v hasičárně
vůbec neseděla marně.
Ty, hasičská budovo,
zdobíš Hlavno Sudovo.

Starostka nám ukázala,
co její ves dokázala:
soutěž, akce, výstavy,
každý se tu zabaví.

Kéž Sudovo Hlavno
v soutěži je slavno!
Nepřejme mu žádná zvěrst
va,
jen dotace z ministerstva.

 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena