návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   

   

 
 

 

  Elektronická úřední deska obce Sudovo Hlavno - archív 2019 
 
Obsah dokumentu Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění
do:
Obecně závazná vyhláška obce Sudovo Hlavno č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sudovo Hlavno 12.12.2019 28.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Sudovo Hlavno č. 1/2019 o místních poplatcích 12.12.2019 28.12.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno 18.12.2019. 10.12.2019 19.12.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno 11.12.2019. 3.12.2019 12.12.2019
Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Příloha:
FIN k 30.10.2019
2.12.2019 15.1.2020
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2020.
 
20.11.2019 21.12.2019
Návrh střednědobého výhledu DSO Cecemínsko na r. 2021 – 2023. 20.11.2019 21.12.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno 27.11.2019. 19.11.2019 28.11.2019
Exekutorský úřad Klatovy, Usnesení - zrušení dražby č.j. 120 EX 15196/10-288,  poz. st 194. 1.11.2019 2.12.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno 30.10.2019. 22.10.2019 31.10.2019
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 26.9.2019. 17.9.2019 26.9.2019
MěÚ Brandýs n. L.-St. Boleslav, odbor dopravy, Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení společného řízení, chodník podél silnice směr Konětopy. 16.9.2019 3.10.2019
MZe ČR, Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané pod č.j.: 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019. 16.9.2019 1.1.2023
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí, pozemek parc. č. st. 194, k. ú. Sudovo Hlavno. 30.8.2019 31.10.2019
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí, pozemek parc. č. st. 1020, k. ú. Sudovo Hlavno. 30.8.2019 31.10.2019
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 28.8.2019. 20.8.2019 29.8.2019
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 24.7.2019. 16.7.2019 25.7.2019
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 26,6.2019. 18.6.2019 27.6.2019
Návrh závěrečného účtu obce Sudovo Hlavno za rok 2018.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
10.6.2019 27.6.2019
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 29.5.2019 .  20.5.2019 30.5.2019
ÚZSVM, Oznámení o výběrovém řízení a aukci
Podmínky výběrových řízení
13.5.2019 14.6.2019
Volby do Evropského parlamentu - oznámení o době a místě konání voleb 7.5.2019 26.5.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné. 2.5.2019 3.6.2019
FÚ pro Středočeský kraj, Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam čj. 2362730/19/2100-11460-200796, daň z nemovitých věcí na rok 2019. 26.4.2019 27.5.2019
Oznámení - svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro Volby do Evropského parlamentu 26.4.2019 4.5.2019
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 24.4.2019 16.4.2019 25.4.2019
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 17.4.2019 9.4.2019 18.4.2019
Volby do Evropského parlamentu, informace o počtu a sídlech volebních okrsků 9.4.2019 26.5.2019
Informace pro voliče, který se přestěhoval - ohlašovny. 4.4.2019 26.5.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 27.3.2019. 19.3.2019 28.3.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno dne 27.2.2019. 19.2.2019 28.2.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno dne 24.1.2019. 16.1.2019 25.1.2019
MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy, Veřejná vyhláška. OOP, přechodná úprava provozu. 11.1.2019 27.1.2019
Rozpočtová opatření č. 12/2018 10.1.2019 28.2.2019
Krajský soud v Praze, Výzva a poučení osob zúčastněných na řízení o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy č 1/2017, vydaného usnesením zastupitelstva obce Sudovo Hlavno dne 13.12.2017 2.1.2019 2.2.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno dne 9.1.2019. 1.1.2019 10.1.2019
Rozpočtová opatření č. 11/2018 12.12.2018 28.2.2019
Rozpočtová opatření č. 10/2018 2.11.2018 28.2.2019
Rozpočtová opatření č. 9/2018 25.10.2018 28.2.2019
Rozpočtová opatření č. 8/2018 27.9.2018 28.2.2019
Rozpočtová opatření č. 7/2018 23.8.2018 28.2.2019
Rozpočtová opatření č. 6/2018 11.7.2018 28.2.2019
Rozpočtová opatření č. 5/2018 13.6.2018 28.2.2019
Rozpočtová opatření č. 4/2018 23.5.2018 28.2.2019
Rozpočtová opatření č. 3/2018 26.4.2018 28.2.2019
Rozpočtová opatření č. 2/2018 20.3.2018 28.2.2019
Rozpočtová opatření č. 1/2018 1.3.2018 28.2.2019

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz

 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena