návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Elektronická úřední deska obce Sudovo Hlavno - archív 2018 
 
Obsah dokumentu Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění
do:
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno dne 28.12.2018. 20.12.2018 29.12.2018
Rozpočtová opatření č. 11/2018 12.12.2018 28.2.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno dne 12.12.2018. 4.12.2018 13.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu obce Sudovo Hlavno na období let 2018 – 2021

27.11.2018 13.12.2018
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno dne 14.11.2018. 6.11.2018 15.11.2018
Rozpočtová opatření č. 10/2018 2.11.2018 28.2.2019
Rozpočtová opatření č. 9/2018 25.10.2018 28.2.2019
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno dne 1.11.2018 23.10.2018 2.11.2018
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, 10.10.2018 15.11.2018
Záměr pronájmu budovy č.p. 57 a pozemku parc .č. st. 44 4.10.2018 15.11.2018
Rozpočtová opatření č. 8/2018 27.9.2018 28.2.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se bude konat dne 26.9.2018. 18.9.2018 27.9.2018
Volby do zastupitelstva obce Sudovo Hlavno – Oznámení o době a místě konání voleb 18.9.2018 7.10.2018
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha 5 027 EX 03784/14-172– povinná Milena Šulcová 12.9.2018 15.11.2018
Nařízení Středočeského kraje, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje, 12.9.2018 28.9.2018
Oznámení o prvním zasedání OVK – volby do zastupitelstva obce v roce 2018 6.9.2018 15.9.2018
Záměr pronájmu budovy č.p. 57 a pozemku parc .č. st. 44“ 30.8.2018 25.9.2018
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí Č.j. 139EX 10959/12-128 24.8.2018 5.10.2018
Rozpočtová opatření č. 7/2018 23.8.2018 28.2.2019
Volby do zastupitelstva obce Sudovo Hlavno – Informace o počtu a sídle volebních okrsků, 21.8.2018 7.10.2018
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se bude konat dne 29.8.2018. 21.8.2018 30.8.2018
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se bude konat dne 25.7.2018. 17.7.2018 26.7.2018
Volby do zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, počty podpisů na peticích. 14.7.2018 7.10.2018
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Sudovo Hlavno pro volební období 2018 – 2022 12.7.2018 7.10.2018
Rozpočtová opatření č. 6/2018 11.7.2018 28.2.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 11.7.2018 3.7.2018 12.7.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 28.6.2018 20.6.2018 28.6.2018
Rozpočtová opatření č. 5/2018 13.6.2018 28.2.2019
Návrh závěrečného účtu obce Sudovo Hlavno za rok 2017.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
11.6.2018 28.6.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 13.6.2018 6.6.2018 14.6.2018
Rozpočtová opatření č. 4/2018 23.5.2018 28.2.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 23.5.2018 15.5.2018 24.5.2018
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Výzva.docx
Informace.docx
Seznam vlastníků aktualizovaný.xlsx
1.5.2018 31.5.2018
 FÚ pro Středočeský kraj, Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2018. 27.4.2018 28.5.2018
Rozpočtová opatření č. 3/2018 26.4.2018 28.2.2019
FÚ pro Středočeský kraj, Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2018. 18.4.2018 18.5.2018
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, Usnesení a Dražební vyhláška, nemovitost parc. č. 617/5, st. 2245 k. ú. Neratovice. 4.4.2018 24.5.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 25.4.2018 17.4.2018 26.4.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 28.3.2018 20.3.2018 29.3.2018
Rozpočtová opatření č. 2/2018 20.3.2018 28.2.2019
Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad v Praze 5 - Usnesení a Dražební vyhláška č.j.027 EX 03784/14-125, nemovitost parc. č. 858/1, k. ú. Sudovo Hlavno. 19.3.2018 25.5.2018
Rozpočtová opatření č. 1/2018 1.3.2018 28.2.2019
MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav: Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy – Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. 13.2.2018 2.3.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 21.2.2018 13.2.2018 22.2.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 31.1.2018 23.1.2018 1.2.2018
Magistrátu města Mladá Boleslav: Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Horní Slivno, 19.1.2018 6.3.2018
Rozpočtová opatření č. 11/2017 12.1.2018 28.2.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
28.11.2017 28.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
28.11.2017 28.1.2018

 

 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena