návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Elektronická úřední deska obce Sudovo Hlavno - archív 2017
 
Obsah dokumentu Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění
do:
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 29.12.2017 21.12.2017 30.12.2017
Obec Sudovo Hlavno - Rozpočtová opatření č. 10/2017 20.12.2017 28.2.2018
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy – Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. 19.12.2017 4.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
15.12.2017 14.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
15.12.2017 14.1.2018
Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 územního plánu Sudovo Hlavno,
Přílohy:
VV OOP změna č. 1.pdf
A1_Zakladni cleneni.pdf
A2_Hlavni vykres.pdf
A3_Vykres VPS.pdf
B1_Koordinacni vykres.pdf
B2_Sirsi vztahy.pdf
B3_Vykres ZPF.pdf
C1_Dopravni infrastruktura.pdf
C2_Vodni hospodarstvi.pdf
Textová_část.pdf
 
14.12.2017 29.12.2017
Návrh rozpočtu obce Sudovo Hlavno na rok 2018 včetně návrhu rozpočtu Fondu na obnovu kanalizace na rok 2018.
Příloha: Výkaz Fin 2-12.pdf
13.12.2017 30.12.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 13.12.2017 5.12.2017 14.12.2017
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
28.11.2017 28.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
28.11.2017 28.1.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Sudovo Hlavno na období 2017 – 2020 28.11.2017 14.12.2017
MěÚ Brandýs n.L.-St. Boleslav: Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy silničního provozu. 23.11.2017 9.12.2017
Rozpočtová opatření č. 9/2017 22.11.2017 28.2.2018
MZE - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - zpracování těžeb nahodilých 15.11.2017 4.12.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 22.11.2017 13.11.2017 23.11.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Cecemínsko na období 2018 - 2020. 10.11.2017 14.12.2017
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2018 3.11.2017 14.12.2017
ČR – Státní pozemkový úřad, Nabídka pozemků k pronájmu.
 
1.11.2017 1.12.2017
Výzva ÚZSVM ohledně nedostatečně identifikovaných vlastníků.
Výzva vlastníkům.docx
Aktualizovaný seznam.xlsx
Informace pro veřejnost.docx
26.10.2017 30.11.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 25.10.2017 18.10.2017 26.10.2017
ČEZ Distribuce, a.s. – Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 12.10.2017 30.11.2017
Veřejnou vyhlášku – veřejné projednání územního plánu Hlavenec. 11.10.2017 23.11.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o době a místě konání voleb do PS a Parmalentu ČR
5.10.2017 22.10.2017
Rozpočtová opatření č. 8/2017 5.10.2017 28.2.2018
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
21.9.2017 28.9.2017
MZE -Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy zastavení těžby dřevin smrk, borovice. 20.9.2017 6.10.2017
Rozpočtová opatření č. 7/2017 13.9.2017 28.2.2018
Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 1 územního plánu Horní Slivno, Magistrát města Mladá Boleslav.
Příloha: Změna ÚP text
13.9.2017 4.11.2017
Rozpočtová opatření č. 6/2017 29.8.2017 28.2.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 6.9.2017 29.8.2017 7.9.2017
MěÚ Brandýs n.L.-St. Boleslavi, Veřejná vyhláška – předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Mělník 17.8.2017 18.9.2017
Obec Sudovo Hlavno zveřejňuje záměr zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 4 ks izolovaných dýchacích přístrojů přetlakových.  16.8.2017 31.8.2017
Nabídku pozemku k pronájmu, ČR-Státní pozemkový úřad 8.8.2017 9.9.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 16.8.2017 8.8.2017 17.8.2017
Rozpočtová opatření č. 5/2017 18.7.2017 28.2.2018

Veřejná vyhláška - Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Sudovo Hlavno
Přílohy:
Sudovo Hlavno Změna č.1.zip
A1_Zakladni cleneni.pdf
A2_Hlavni vykres.pdf
A3_VPS.pdf
B1_Koordinacni vykres.pdf
B2_Sirsi vztahy.pdf
B3_ZPF.pdf
C1_Doprava.pdf
C2_Vodni hospodarstvi.pdf
Textova_cast.pdf
 

12.7.2017 21.8.2017
Rozpočtová opatření č. 4/2017 24.6.2017 28.2.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 28.6.2017 20.6.2017 29.6.2017
Návrh závěrečného účtu obce Sudovo Hlavno za rok 2016.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
9.6.2017 29.6.2017
Výzva ÚZSVM ohledně nedostatečně identifikovaných vlastníků.
Výzva vlastníkům.docx
Aktualizovaný seznam.xlsx
Informace pro veřejnost.docx
1.6.2017 26.10.2017
Rozpočtová opatření č. 3/2017 25.5.2017 28.2.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 26.5.2017 17.5.2017 27.5.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 9.5.2017 1.5.2017 10.5.2017
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam "Daň z nemovitých věcí na rok 2017", vydal FÚ pro Středočeský kraj, 28.4.2017 29.5.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 27.4.2017 20.4.2017 28.4.2017
Rozpočtová opatření č. 2/2017 7.4.2017 28.2.2018
Rozpočtová opatření č. 1/2017 23.3.2017 28.2.2018
Střednědobý výhled rozpočtu obce Sudovo Hlavno na období 2017-2019 23.3.2017 28.2.2018
Schválený rozpočet a rozpočtové opatření obce Sudovo Hlavno na rok 2017 23.3.2017 28.2.2018
Nařízení státní veterinární správy – ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření aviární influenzy v souvislosti s výskytem této nákazy v katastru obce Záryby. 13.3.2017 29.3.2017
Nařízení státní veterinární správy – ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření aviární influenzy v souvislosti s výskytem této nákazy v katastru obce Kostelec nad Labem. 10.3.2017 29.3.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 16.3.2017 8.3.2017 17.3.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 9.3.2017 1.3.2017 10.3.2017
MŽP,č.j. 7149/ENV/17 - 416/630/17 - Veřejná vyhláška - OOP stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje.

Opatření obecné povahy
Příloha - Přehled o usmrcených jedincích kormorána velkého.

 
13.2.2017 1.3.2017
Informace o výskytu ptačí chřipky

Vzhledem k výskytu ptačí chřipky v k. ú. Záryby je území obce Sudovo Hlavno zařazeno do tzv. Pásma dozoru. Nejpozději do 16. 2. 2017 je nutno provést soupis komerčních chovatelů drůbeže. Sčítací list je uvedený v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření s přesným součtem drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí u konkrétních chovatelů. Sčítací listy jsou také k vyzvednutí v kanceláři obecního úřadu.

Informace o nalezených uhynulých ptácích pocházející z chovů, nebo volně žijících, je nutné hlásit na Státní veterinární správu pro Středočeský kraj či na Obecním úřadě v Sudově Hlavně.

Nařízení KVSS Aviarní influenza Záryby
Mapka ochranného pásma
Sčítací list pro komerční chovy
Sčítací list pro drobnochovatele příloha_07c

 
9.2.2017 13.3.2017
Informace o výskytu ptačí chřipky

Vzhledem k výskytu ptačí chřipky v k. ú. Kostelec nad Labem je území obce Sudovo Hlavno zařazeno do tzv. Pásma dozoru. Nejpozději do 16. 2. 2017 je nutno provést soupis komerčních chovatelů drůbeže. Sčítací list je uvedený v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření s přesným součtem drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí u konkrétních chovatelů. Sčítací listy jsou také k vyzvednutí v kanceláři obecního úřadu.

Informace o nalezených uhynulých ptácích pocházející z chovů, nebo volně žijících, je nutné hlásit na Státní veterinární správu pro Středočeský kraj či na Obecním úřadě v Sudově Hlavně.

Nařízení KVSS Aviarní influenza Kostelec nad Labem
Mapka ochranného pásma
Sčítací list pro komerční chovy
Sčítací list pro drobnochovatele příloha_07c

 
6.2.2017 10.3.2017
ČR – Státní pozemkový úřad, Nabídka pozemků k pronájmu. 3.2.2017 6.3.2017
Veřejná vyhláška Návrh změny č. 1. územního plánu Sudovo Hlavno
Příloha: Dokumentace k Návrhu změny č. 1 ÚP ke stažení ve formátu ZIP
23.1.2017 9.3.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 16.1.2017 9.1.2017 17.1.2017
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2018
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2017
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2016
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2015
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2014
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2013
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2012
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2011
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2010
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2009
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2008
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2007

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz

 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena