návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Elektronická úřední deska obce Sudovo Hlavno - archív 2016
 
Obsah dokumentu Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění
do:
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 3.1.2017 28.12.2016 4.1.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 28.12.2016 21.12.2016 29.12.2016
Výzva k podání nabídky Sudovo Hlavno vodovod – zajištění výkonu TDI a BOZP“ 16.12.2016 4.1.2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 12.12.2016 29.12.2016
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno 14.12.2016 7.12.2016 15.12.2016
MěÚ Benátky nad Jizerou, Rozhodnutí Územní rozhodnutí „Sudovo Hlavno - vodovodní přípojky“. 24.11.2016 12.12.2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno dne 30.11.2016 23.11.2016 1.12.2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno dne 23.11.2016 16.11.2016 24.11.2016
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecní povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škold na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území Středočeského kraje. 26.10.2016 11.11.2016
MěÚ Benátky nad Jizerou, Odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o zahájení územního řízení – Sudovo Hlavno – vodovodní přípojky 21.10.2016 7.11.2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno dne 19. října 2016 11.10.2016 20.10.2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR -  druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR  se uskuteční 14. 10. 2016 od 14:00 – 22:00 hodin a 15. 10. 2016 od 8:00 – 14:00 hodin
Hlasovací lístky postupujících kandidátů budou k dispozici ve volebních místnostech.
10.10.2016 16.10.2016
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR v roce 2016 ve volebním okrsku Sudovo Hlavno.
 
8.10.2016 16.10.2016
Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu obce Lhota 7.10.2016 8.12.2016
Informace k Volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje - Upozornění pro voliče 5.10.2016 10.10.2016
 Veřejná vyhláška – zahájení řízení o návrhu územního plánu Hlavenec. 27.9.2016 19.11.2016
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nedostatečně určení vlastníci nemovitostí
Informace pro veřejnost.docx
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.8.2016.xlsx
26.9.2016 27.10.2016
Oznámení o společném jednání – vystavení návrhu územního plánu Hlavenec. 26.9.2016 27.10.2016
ČEZ Distribuce, a.s. – odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 20.9.2016 16.11.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Oznámení o době a místě konání voleb
19.9.2016 16.10.2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudoovo Hlavno dne 14.9.2016 7.9.2016 15.9.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje – informace o počtu a sídle volební okrsků 23.8.2016 16.10.2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR – informace o počtu a sídle volební okrsků 23.8.2016 16.10.2016
Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 1 územního plánu Sudovo Hlavno.
Přílohy:
Návrh zadání Změny č. 1 ÚP
Výkres
22.8.2016 21.9.2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno dne 17.8.2016 10.8.2016 18.8.2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno dne 3.8.2016 27.7.2016 4.8.2016
MěÚ Benátky nad Jizerou, Veřejná vyhláška- OOP, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, 27.7.2016  2.8.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 29.6.2016
21.6.2016 30.6.2016

Návrh závěrečného účtu obce Sudovo Hlavno za rok 2015.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
 
13.6.2016 30.6.2016
 MěÚ Benátky nad Jizerou, návrh výroku ÚR, Milada Vaňková, vrtaná studna na pozemku parc. č. 40.
 
8.6.2016 23.6.2016
Oznámení o vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 (dále jen „OOP PZKO CZ02“),

Do plného znění opatření obecné povahy lze nahlédnout na elektronické úřední desce obce nebo na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska.
Písemnost je v listinné podobě dostupná k nahlédnutí na Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.
6.6.2016 6.7.2016
MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování: Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí: účelová komunikace, rodinný dům, studna, prodloužení kanalizačního sběrače na pozemku parc. č. 1/3 v k. ú. Sudovo Hlavno na hranici s pozemkem parc. č. 631/2 v k. ú. Sudovo Hlavno. 26.5.2016 11.6.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 11.5.2016 3.5.2016 12.5.2016
FÚ pro Středočeský kraj, Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2016. 29.4.2016 31.5.2016
Veřejná zakázka Změna č. 1 územního plánu - výzva
Přílohy:
Příloha č. 1 Krycí list.docx
Příloha č. 2 Čestné prohlášení-zakladni kvalifikační předpoklady.docx
Příloha č. 3 Seznam subdodavatelů.docx
Příloha č. 4 Smlouva o dílo.docx
27.4.2016 12.5.2016
Návrh závěrečného účtu DSO Cecemínsko za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2015.pdf
20.4.2016 12.5.2016
Informace pro veřejnost (1).docx
Přehled vlastníků (1).xlsx
Výzva ÚZSVM (1).docx
 24.3.2016 24.4.2016
Dražební vyhláška č.j. 067/EX 2094/11 - 175 2.3.2016 24.3.2016
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno 2.3.2016 23.2.2016 3.3.2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno dne 17.2.2016 9.2.2016 18.2.2016
Krajského úřadu Stř. kraje, Veřejná vyhláška – Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016). 29.1.2016 29.2.2016
Sdělení společnosti CETIN
 
19.1.2016 19.2.2016
Ministerstva zemědělství ČR, Oznámení o vydání opatření obecné povahy. 15.1.2016 31.1.2016
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nedostatečně určení vlastníci nemovitostí
Informace pro veřejnost.docx
Přehled vlastníků.xlsx
 
5.1.2016 6.2.2016
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2016
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2015
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2014
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2013
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2012
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2011
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2010
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2009
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2008
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2007

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz

 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena