návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Elektronická úřední deska obce Sudovo Hlavno - archív 2015 
 
Obsah dokumentu Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění
do:
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno dne 30.12.2015 22.12.2015 31.12.2015
Návrh rozpočtu obce Sudovo Hlavno na rok 2016. 14.12.2015 31.12.2015
Obecně závazná vyhláška obce Sudovo Hlavno č. 2/2015, kterou se mění OZV Č. 1/2012, o místních poplatcích. 10.12.2015 31.12.2015
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno dne 9.12.2015 2.12.2015 10.12.2015
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se bude konat 25.11. 2015 16.11.2015 26.11.2015
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2016 11.11.2015 17.12.2015
Záměr pronájmu budovy č.p. 57 v obci Sudovo Hlavno 5.11.2015 26.11.2015
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se bude konat 11.11. 2015 4.11.2015 12.11.2015
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových:
Informace pro veřejnost.docx
Přehled vlastníků.xlsx
Výzva.docx
 
26.10.2015 27.11.2015
ČEZ - Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
29.9.2015 16.11.2015
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se bude konat 9. září 2015 25.8.2015 10.9.2015
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se bude konat 5. srpna 2015 28.7.2015 6.8.2015
Záměr pronájmu budovy č.p. 57 a pozemku parc.č. 44 20.7.2015 6.8.2015
Veřejná vyhláška - návrh OOP o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší tóna Střední Čechy – CZ02. přílohy k vyhlášce:
Návrh opatření obecné povahy
Program zlepšování kvality ovzduší
20.7.2015 21.8.2015
Usnesení o nařízení el. dražebního jednání 3.7.2015 19.8.2015
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení pracovní pozice „Strážník Obecní policie obce Šestajovice“ 1.7.2015 22.7.2015
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 30.6.2015 22.6.2015 1.7.2015
Návrh Závěrečného účtu obce Sudovo Hlavno za rok 2014,
příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudovo Hlavno za rok 2014
15.6.2015 1.7.2015
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 10.6.2015 3.6.2015 11.6.2015
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 8.6.2015 1.6.2015 9.6.2015
Záměr pronájmu budovy č.p. 57 a pozemku parc. č. st. 44 k provozování pohostinství. 26.5.2015 11.6.2015
Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem „Prodloužení stoky A2-1 tlakové kanalizace“. 21.5.2015 9.6.2015
Nařízení Rady Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav č. 3/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov. 18.5.2015 1.11.2015
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí.
 
30.4.2015 2.6.2015
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 6.5.2015
 
29.4.2015 7.5.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2014
Závěrečný účet  DSO Cecemínsko za rok 2014

 
20.4.2015 7.5.2015
MZE – Veřejná vyhláška, Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek.
návrh OOP NPP Dunaje.pdf
návrh OOP NPP Labe.pdf
návrh OOP NPP Odry.pdf
Seznam obcí v povodí Dunaje.pdf
Seznam obcí v povodí Labe.pdf
Seznam obcí v povodí Odry.pdf
1.4.2015 23.6.2015
Obecně závazná vyhláška obce Sudovo Hlavno č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sudovo Hlavno. 12.3.2015 1.4.2015
 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 18.3.2015 11.3.2015 19.3.2015
 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 11.3.2015 4.3.2015 12.3.2015
 Výzva k předkládání žádostí o příspěvky na obnovu kulturních památek. 23.2.2015 30.4.2015
Záměr prodeje majetku – multikára 12.2.2015 19.3.2015
Záměr prodeje majetku – kontejnery 12.2.2015 12.3.2015
Ceník stočného v obci Sudovo Hlavno pro rok 2015. 11.2.2015 31.12.2015
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 11.2.2015 3.2.2015 12.2.2015
Záměr pronájmu budovy č.p. 57 a pozemku st. 44 za účelem provozování pohostinství 22.1.2015 12.3.2015
Záměr pronájmu části budovy bez č.p. na poz. st. 108 za účelem umístění telekomunikačního zařízení 22.1.2015 12.3.2015
Zveřejnění informace – Národní plán povodí Labe – oznámení koncepce 13.1.2015 13.2.2015
Zveřejnění informace – Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe – oznámení koncepce 13.1.2015 29.1.2015
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2015
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2014
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2013
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2012
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2011
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2010
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2009
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2008
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2007

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz

 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena