návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Elektronická úřední deska obce Sudovo Hlavno - archív 2014
 
Obsah dokumentu Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění
do:
Informace o konání zasedání  Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno 29.12.2014 21.12.2014 30.12.2014
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 12.12.2014 30.12.2014
Informace o konání zasedání  Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno 10.12.2014 3.12.2014 11.12.2014
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2015 19.11.2014 11.12.2014
Informace o konání zasedání  Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno 13.11.2014 5.11.2014 14.11.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno 5.11.2014 27.10.2014 13.11.2014
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno 13.10.2014 13.11.2014
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno datum konání: 10. a 11. října 2014 11.10.2014 13.11.2014
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se bude konat 9.10.2014 1.10.2014 10.10.2014
Informace k Volbám do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014:
Oznámení o době a místě konání voleb
25.9.2014 12.10.2014
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu do 15. listopadu 12.9.2014 16.11.2014
MěÚ Benátky nad Jizerou, Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí – vrtaná studna na poz. parc. č. 619/21. 10.9.2014 26.9.2014
Informace k Volbám do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
26.8.2014 12.10.2014
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se bude konat 29.8.2014 22.8.2014 30.8.2014
Oprava veřejného osvětlení - Oznámení zadavatele. 20.8.2014 26.8.2014
Výzva a zadávací dokumentace - veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava veřejného osvětlení“.
Lhůta pro podávání nabídek končí 25.8.2014 v 16,30 hodin.
7. 8. 2014 26. 8. 2014
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se bude konat 6.8.2014 30. 7. 2014 7. 8. 2014
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se bude konat 23.7.2014 14.7.2014 24.7.2014

"Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011, na období 2014 - 2020" a "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje".

        -     do koncepcí a jejich vyhodnocení vlivů na životní prostředí lze nahlížet na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP169K, kód koncepce MZP169K

-       každý může zasílat vyjádření ke koncepci a jejímu vyhodnocení do 5 dnů od konání veřejného projednání (datum veřejného projednání, kterého se může každý zúčastnit zveřejní Středočeský kraj na své úřední desce)

-       návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA

11. 7. 2014 11. 8. 2014
Rozhodnutí, provedení vodního díla, tlaková kanalizace obce Kostelní Hlavno včetně čerpacích šachet, Vydal: MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav 9.7.2014 26.7.2014
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu – Oprava veřejného osvětlení,
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.pdf 1.5 MB
Příloha č. 1 Kryci list.doc 294.9 kB
Příloha č. 2 Seznam subdodavatelů.doc 31.6 kB
Příloha č. 3 situace E1.1.PDF 323.4 kB
Příloha č. 3 situace E1.2.PDF 50.4 kB
Příloha č. 3 situace E2.1.PDF 304.0 kB
Příloha č. 3 situace E2.2.PDF 50.7 kB
Příloha č. 3 situace E.3.pdf 378.4 kB
Příloha č. 3 situace E.4.pdf 428.5 kB
Příloha č. 3 VO_technická zpráva.doc 45 kB
Příloha č. 4 Datová věta eSoupis_verze1.doc 148 kB
Příloha č. 4 eSoupis.xsd 8.1 kB
Příloha č. 4 Sudovo Hlavno - oprava VO.eSoupis 52.0 kB
Příloha č. 4 Sudovo Hlavno - oprava VO.pdf 86.6 kB
Příloha č. 4 Sudovo Hlavno - oprava VO.xls 156.8 kB
Příloha č. 5 Návrh Smlouvy o dílo.doc 47,3kB
Příloha č. 4 eSoupisViewer.exe 10MB

 
4.7.2014 23.7.2014
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se bude konat 25.6.2014 17.6.2014 26.6.2014
Návrh závěrečného účtu DSO Cecemínsko za rok 2013,
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2013
5.6.2014 26.6.2014
Návrh závěrečného účtu obce Sudovo Hlavno za rok 2013, 5.6.2014 26.6.2014
Stanovení počtu členů zastupitelstva na příští volební období 29.5.2014 11.10.2014
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Sudovo Hlavno, datum konání: 23. a 24. 5. 2014 26.5.2014 11.10.2014
 MěÚ Brandýs n.L., Vyhláška – obec Kostelní Hlavno, tlaková kanalizace, 36 šachet.
 
20.5.2014 6.6.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 28.5.2014
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
20.5.2014 29.5.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014:
Oznámení o době a místě konání voleb
8.5.2014 25.5.2014
Veřejná  vyhláška FÚ pro Středočeský kraj – hromadný předpisný seznam daně z nemovitostí na rok 2014, 30.4.2014 2.6.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014:
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků,
8.4.2014 25.5.2014
Dražební vyhláška – Martin Geiger, dražba nemovité věci, pozemek parc. č. st. 36 v obci Sudovo Hlavno, jehož součástí je dům č. p. 14.
Vydal: Exekutorský úřad Praha 2, č.j. 002 Ex 2124/09-50
2.4.2014 20.5.2014
Ceník stočného v obci Sudovo Hlavno pro rok 2014
Cena za 1m3 vypouštěné vody do kanalizace: 48,57 Kč
4.4.2014 4.5.2014
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucích 21.3.2014 22.4.2014
Státní veterinární správa – nařízení ohledně varoázy včel
 
13.3.2014 13.4.2014
Rozhodnutí – opravné rozhodnutí, splašková tlaková kanalizace 13.3.2014 29.3.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 5. března 2014
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
25.2.2014 6.3.2014
Ministerstvo životního prostředí, Závěr zjišťovacího řízení – Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje
 
17. 1. 2014 16. 2. 2014
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2014
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2013
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2012
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2011
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2010
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2009
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2008
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2007

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz

 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena