návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Elektronická úřední deska obce Sudovo Hlavno
 
Obsah dokumentu Vyvěšeno
dne:
Sejmuto z ÚD dne:
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Informace o době a místě konání volby prezidenta
Vydal: Obecní úřad  Sudovo Hlavno
27.12.2012 12.1.2013
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pátek 28.12.2012
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
20.12.2012 29.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Sudovo Hlavno č. 1/2012 o místních poplatcích
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
12.12.2012 28.12.2012
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek 20.12.2012
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
11.12.2012 21.12.2012
Návrh rozpočtu obce Sudovo Hlavno na rok 2013
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
11.12.2012 29.12.2012
Závěr zjišťovacího řízení – Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje,
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
28.11.2012 14.12.2012
 Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby, M. Bálintová, S. Litva
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou,
28.11.2012 14.12.2012
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad  Sudovo Hlavno
23.11.2012 28.1.2013
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 28.11.2012
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
21.11.2012 29.11.2012
Výzva k podání nabídky - Veřejná zakázka malého rozsahu „Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: Sudovo Hlavno – tlaková kanalizace“.
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
 
13.11.2012 29.11.2012
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2013
Vydal: DSO Cecemínsko
9.11.2012 30.5.2013
Dražební vyhláška – elektronická dražba, Josef Rambousek, st. 16, dům č.p. 117, 063 EX 3409/04
Vydal: S o u d n í e x e k u t o r J U D r . V l a d i m í r P l á š i l
26.10.2012 12.12.2012
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje v obci Sudovo Hlavno
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
 
15.10.2012 31.10.2012
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
8.10.2012 16.11.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
28.9.2012 14.10.2012
ÚR - šachtová spouštěná studna na pozemku parc. č. 62/1, stavebník Miloš Sedláček
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
13.9.2012 29.9.2012
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje“
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
22.8.2012 22.9.2012
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 951999 Sb. § 7 uveřejněných Pozemkovým fondem ČR
Vydal: Pozemkový fond ČR
10.8.2012 10.9.2012
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pátek 17.8.2012
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
10.8.2012 18.8.2012
Zveřejnění záměru pronajmout uvedené pozemky ve vlastnictví obce
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
1.8.2012 18.8.2012
Zveřejnění záměru směna části pozemku
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
1.8.2012 18.8.2012
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, M. Sedláček, Šachtová spouštěná studna, poz. 62/1.
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování
26.6.2012 12.7.2012
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná ve čtvrtek 28.6.2012
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
20.6.2012 29.6.2012
Návrh závěrečného účtu obce Sudovo Hlavno za rok 2011
Zpráva auditorů
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
13.6.2012 29.6.2012
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011
Vydal: Ministerstvo životního prostředí Stř. kraje
 
2.5.2012 18.5.2012
Veřejná vyhláška: Návrh opatření obecné povahy (ochranná pásma letiště Vodochody)
Vydal: Úřad pro civilní letectví
30.4.2012 16.5.2012
Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012
 ode dne 16.04.2012 do dne 16.05.2012 je v budově Thámova 27, Praha 8, kancelář č. dveří 2.11 bude zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 88485/12/057961201427, jímž stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012.
Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
4.4.2012 20.4.2012
Veřejná vyhláška, veřejné projednávání návrhu změny č. 2 územního plánu obce Konětopy
Vydal:MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 
2.4.2012 22.5.2012
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno se bude konat ve středu 7. března 2012 od 19,30 hodin v budově hasičské zbrojnice Sudovo Hlavno.
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
29.2.2012 8.3.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2011
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
15.2.2012 8.3.2012
Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2011
Vydal: DSO Cecemínsko
15.2.2012 8.3.2012
Veřejná vyhláška, Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje,
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje,
8.2.2012 24.2.2012
MěÚ Benátky nad Jizerou, Návrh výroku územního rozhodnutí, manželé Tázlerovi, rozhodnutí o umístění stavby trubní studna na poz. parc. č. 1/12
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování
 
11.1.2012 27.1.2012
MěÚ Benátky nad Jizerou, Návrh výroku územního rozhodnutí, Miroslav Adámek, rozhodnutí o umístění stavby komunikace na poz. parc. č. 1/3, 1/8, 628, 631/2, 631/23
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování
11.1.2012 27.1.2012
Záměr prodeje pozemků určených k výstavbě RD
Geometrický plán
8.12.2011 1.7.2013
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2013
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2012
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2011
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2010
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2009
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2008
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2007

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz

 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena