návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Elektronická úřední deska obce Sudovo Hlavno
 
Obsah dokumentu Vyvěšeno dne: Vyvěšení do:
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 28. prosince 2011
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
20.12.2011 29.12.2011
Návrh rozpočtu na rok 2012
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
10.12.2011 29.12.2011
Záměr prodeje pozemků určených k výstavbě RD
Geometrický plán
8.12.2011 1.7.2013
Návrh výroku územního rozhodnutí, umístnění stavby vrtaná studna na poz. parc. č. 1/13
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování
5.12.2011 21.12.2011
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 7. prosince 2011
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
29.11.2011 8.12.2011
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2012
Vydal: DSO Cecemínsko
22.11.2011 8.12.2011
Územní rozhodnutí, Jakub Pavlík, kopaná studna na poz. parc.č. 109/1
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování
19.10.2011 4.11.2011
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná v pondělí 24.10.2011
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
17.10.2011 24.10.2011
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
10.10.2011 15.11.2011
OBČANSKÉ PRŮKAZY SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI
Informace občanům o občanských průkazech.
Od 1.1.2012 se přestanou vydávat stávající občanské průkazy a začnou se vydávat
nové občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.

Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
4.10.2011 31.12.2011
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu obce Sudovo Hlavno
Vydal: Katastrální úřad pro Sč kraj
27.9.2011 28.10.2011
Veřejná vyhláška – veřejné projednání přepracovaného návrhu změny č. 1 územního plánu obce Hlavenec.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem
14.9.2011 8.11.2011
Oznámení o spojení územního řízení a řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Jakub Pavlík, kopaná studna na poz. Parc. č. 109/1.
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování
14.9.2011 15.10.2011
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 21.9.2011
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
12.9.2011 22.9.2011
Změna územního rozhodnutí č.j. 7647/2006 - VÚP ze dne 11.6.2007, žadatel Obec Sudovo Hlavno
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování
7.9.2011 8.10.2011
Dražební vyhláška proti povinnému Romanu Pokornému, Kostelní Hlavno čp. 81
Vydal: Okresní soud v Mladé Boleslavi
7.9.2011 19.9.2011
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dolní Pojizeří za rok 2011
Vydal: Svazek obcí Dolní Pojizeří
8.8.2011 24.8.2011
Zpráva o závěrečném auditu Svazku obcí Dolní Pojizeří
Vydal: Svazek obcí Dolní Pojizeří
8.8.2011 24.8.2011
Oznámení o zahájení řízení a o změně územního rozhodnutí o dělení pozemku a umístění stavby, Obec Sudovo Hlavno
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby
1.8.2011 16.8.2011
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
29.7.2011 29.8.2011
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 13.7.2011
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
4.7.2011 14.7.2011
Obecně závazná vyhláška obce Sudovo Hlavno č. 1/2011 o místních poplatcích
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
14.6.2011 29.6.2011
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 13.6.2011
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
5.6.2011 14.6.2011
Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2010
Vydal: DSO Cecemínsko
27.5.2011 14.6.2011
Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2010
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
27.5.2011 14.6.2011
Závěrečný účet obce za rok 2010
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
26.5.2011 14.6.2011
Záměr prodeje obecních pozemků
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
2.5.2011 31.10.2011
Veřejná vyhláška - ode dne 28.4. 2011 do 30.5.2011 je v budově pobočka Finančního úřadu Praha východ, Thámova 27, Praha 8 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 119036/11, DAŃ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2011.
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem  Staré Boleslavi
28.4.2011 31.5.2011
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ PROBĚHNE V OBCI 28. 5. 2011
stanoviště před obecním úřadem 9:25 – 9:55 hodin
Vydal: AVE CZ, odpadové hospodářství
4.4.2011 28.5.2011
POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 8.4.2011 od 17,00 hodin v hasičské zbrojnici.
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
1.4.2011 9.4.2011
Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna, stavebník David Zlatník
Vydal: MÚ Benátky nad Jizerou
28.3.2011 13.4.2011
Závěrečný účet DSO Dolní Pojizeří
Vydal: DSO Dolní Pojizeří
24.3.2011 9.4.2011
Veřejná vyhláška, Veřejné projednání návrhu změny č. 3 územního plánu obce Hlavenec
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor úz. rozvoje
21.3.2011 5.5.2011
Veřejná vyhláška, zahájení řízení o návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal: Středočeský kraj
16.3.2011 2.5.2011
Vymezení sčítacích obvodů
Vydal: ČSÚ
10.3.2011 15.4.2011
ČSÚ - oznámení o konání sčítání lidu, domů, bytů v roce 2011 v České Republice
Vydal: ČSÚ
10.3.2011 15.4.2011
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
28.2.2011  30.3.2011
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
28.2.2011  30.3.2011
Rozhodnutí o umístění stavby  – L. Kochlöffelová, jímací vrty HV1 a HV2
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby
16.2.2011  4.3.2011
POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 4.2.2011 od 19,00 hodin v hasičské zbrojnici.
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
28.1.2011 5.2.2011
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – L. Kochlöffelová, jímací vrty HV1 a HV2
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby
10.1.2011  26.1.2011
POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 10.1.2011 od 19,00 hodin v hasičské zbrojnici.
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
2.1.2011 11.1.2011
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2013
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2011
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2010
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2009
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2008
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2007

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz

 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena