návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2010
 
Obsah dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
Obecně závazná vyhláška obce Sudovo Hlavno o místních poplatcích č.1/2010 ze dne 15. 12. 2010
Vydal:
Zastupitelstvo obce Sudovo Hlavno
16.12.2010 1.1.2010
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – obec Kostelní Hlavno, 197 ks vodovodních přípojek na veřejný vodovodní řad PE D32 a D50
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby
15.12.2010 30.12.2010
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 2 ÚPO Konětopy
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče
3.12..2010 3.1.2011
POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná ve středu 15.12..2010 od 19,30 hodin v budově hasičské zbrojnice
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
7.12.2010 16.12.2010
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2011
Vydal: DSO Cecemínsko
1.12.2010 16.12.2010
Návrh rozpočtu obce na rok 2011
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
1.12.2010 16.12.2010
Záměr výpůjčky el. vypalovací pece Kittec
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
1.12.2010 16.12.2010
Záměr prodeje stavebních parcel
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
29.11.2010 31.1.2011
Návrh rozpočtu DSO Dolní Pojizeří na rok 2011
Vydal:
DSO Dolní Pojizeří
25.11.2010 8.12.2010
POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná v pondělí 29.11.2010 od 18,00 hodin.
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
22.11.2010 30.11.2010
Pozvánka naí zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se koná 16. listopadu 2010
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
9.11.2010 17.11.2010
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
31.10..2010 9.11.2010
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR - rok 2010
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
27.10.2010 30.112010
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
19.10.2010 16.11.2010
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Sudovo Hlavno  - potvrzení ČSÚ
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
19.10.2010 16.11.2010
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Sudovo Hlavno a do Senátu Parlamentu ČR - zápis okrskové volební komise
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
16.10.2010 16.11.2010
MěÚ Benátky n.J. – rozhodnutí o umístění stavby Sudovo Hlavno – Veřejné osvětlení
Vydal: MěÚ Benátky n.J
30.9.2010 15.10.2010
MěÚ Benátky n.J. – rozhodnutí o umístění stavby kNN pro 6 RD p. Adámek
Vydal: MěÚ Benátky n.J
30.9.2010 15.10.2010
Výsledky voleb do PSPČR za obec Sudovo Hlavno
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
29.5.2010 30.6.2010
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
24.9.2010 16.10.2010
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 21. září v 19,30 hodin.
Vydal Obecní úřad Sudovo Hlavno
9.9.2010 22.09.2010
Volby do zastupitelstva obce v roce 2010 – Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků,
Vydal Obecní úřad Sudovo Hlavno
31.8.2010 16.10.2010
Vyhláška  – Stará Boleslav, Vrty pro primární okruh tepelného čerpadla, Lenka Kochlöffelová
Vydal: MÚ Brandýs nad Labem
25.8.2010 3.9.2010
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Sudovo Hlavno – Veřejné osvětlení
Vydal: MÚ Benátky nad Jizerou,
23.8.2010 8.9.2010
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – kNN pro 6 RD p. Adámek
Vydal: MÚ Benátky nad Jizerou,
23.8.2010 8.9.2010
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A  OPAKOVANÁ DRAŽBA NEMOVITOSTÍ povinného - Josef Rambousek,
Vydal: Exekutorský úřad Praha 7
19.8.2010 5.10.2010
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno,
které se bude konat ve středu 11. srpna 2010 od 19.30 hodin v budově hasičské zbrojnice Sudovo Hlavno.
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
2.8.2010 12.8.2010
Volby do zastupitelstva obce Sudovo Hlavno – informace o stanovení počtu členů
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
20.7.2010 17.10.2010
Výzva zájemcům o veřejnou zakázku – veřejné osvětlení
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
20.7.2010 31.7.2010
Výzva zájemcům o veřejnou zakázku – oprava chodníku podél konětopské silnice
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
20.7.2010 31.7.2010
Dražební vyhláška proti povinnému: Marcel Vach, Sudovo Hlavno 76
Vydal: Exekutorský úřad Přerov
19.7.2010 26.8.2010
Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Dřísy
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor územního rozvoje
14.7.2010 31.8.2010
Záměr prodeje stavebních parcel
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
16.6.2010 15.10.2010
Návrh závěrečného účtu DSO Dolní Pojizeří za rok 2010
Vydal: DSO Dolní Pojizeří
16.6.2010 2.7.2010
NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Eva Vyskočilová - vrtaná studna
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor územního plánování
11.6.2010 28.6.2010
Nařízení rady města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav č. 2/2010
Vydal: město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
9.6.2010 30.11.2010
Závěrečný účet obce za rok 2009
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
2.6.2010 18.6.2010
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno se bude konat ve čtvrtek 17. června 2010 od 19.00 hodin v budově hasičské zbrojnice Sudovo Hlavno.
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
2.6.2010 17.6.2010
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno se bude konat ve čtvrtek 27. května 2010 od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice Sudovo Hlavno.
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
20.5.2010 27.5.2010
Vyhláška – vyměření daně z nemovitostí na rok 2010
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
27.4.2010 28.5.2010
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
27.4.2010 30.5.2010
Záměr prodeje majetku - stavební parcely pro RD
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
14.4.2010 29.11.2010
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
13.4.2010 30.5.2010
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
13.4.2010 30.5.2010
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno se bude konat v úterý 13. dubna 2010 od 17.30 hodin na sále hostince U Sedláčků, Sudovo Hlavno č.p. 33.
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
6.4.2010 13.4.2010
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno se bude konat ve čtvrtek 1. dubna 2010 od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice Sudovo Hlavno.
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
24.3.2010 2.4.2010
Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístnění stavby Sudovo Hlavno – vodovod
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor územního plánování
24.3.2010 9.4.2010
 Veřejná vyhláška – rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a zrušení věcného břemene
Vydal: Pozemkový úřad Mělník,
16.3.2010 1.4.2010
Návrh Závěrečného účtu DSO Cecemínsko za rok 2009
Vydal: DSO Cecemínsko
15.3.2010 31.3.2010
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání Sudovo Hlavno – vodovod
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor územního plánování
11.2.2010 27.2.2010
Posudek o vlivech záměru „Pískovna Konětopy II – Sudovo Hlavno“ na životní prostředí
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
26.1.2010 11.2.2010
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno se bude konat ve čtvrtek 21. ledna 2010 od 19.00 hodin v budově hasičské zbrojnice Sudovo Hlavno.
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
13.1.2010 21.1.2010
 

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz

 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena