návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2009 
 
Obsah dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
Rozhodnutí o umístění stavby - kabelové vedení kNN, ČEZ Distribuce,a.s.
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor územního plánování
29.12.2009 14.1.2010
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno se bude konat  ve středu 30. prosince 2009 od 19.00 hodin v budově hasičské zbrojnice Sudovo Hlavno.
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
23.12.2009 31.12.2009
Rozhodnutí o umístění stavby kabelové vedení NN, kNN - Sudovo Hlavno
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor územního plánování
22.12.2009 7.1.2010
ROZPOČET OBCE SUDOVO HLAVNO - NÁVRH NA ROK 2010
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
2.12.2009 31.12.2010
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Opatření obecné povahy Územní plán Sudovo Hlavno
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
2.12.2009 17.12.2009
Opatření obecné povahy Územní plán Sudovo Hlavno
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
2.12.2009 17.12.2009
DSO Cecemínsko Rozpočet na rok 2010 - NÁVRH
Vydal: DSO Cecemínsko
30.11.2009 21.12.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení návrhu změny č.3 UPO Hlavenec
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor ÚR a plánování
23.11.2009 23.12.2009
Oznámení o místě uložení písemnosti - Jana Havránková
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
24.11.2009 10.12.2009
Veřejné zasedání Zastupitelstva  obce Sudovo Hlavno, se bude konat v úterý 1. prosince 2009 od 19.00 hodin v budově hasičské zbrojnice Sudovo Hlavno.
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
23.11.2009 2.12.2009
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání – kabelové vedení kNN pro 4RD Sudovo Hlavno.
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou,
13.11.2009 30.11.2009
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – kabelové vedení NN, kNN - Sudovo Hlavno.
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou,
13.11.2009 30.11.2009
Nabídka na prodej pozemků
Vydal: Obec Horní Slivno
26.10.2009 26.11.2009
Návrh územního plánu Sudovo Hlavno (koordinační výkres, textová část) 9.10.2009 10.11.2009
Rozhodnutí o umístění stavby, Josef Zalabák, MěÚ Benátky nad Jizerou
Vydal: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU
29.9.2009 15.10.2009
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a ostatních porostů'
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
29.9.2009 15.11.2009
Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o návrhu  územního plánu Sudovo Hlavno
veřejné projednávání v úterý 10. listopadu 2009
Vydal: Obecní úřad Sudovo Hlavno
25.9.2009 10.11.2009
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno ve středu 30. ZÁŘÍ 2009 od 19.30 hodin v budově hasičské zbrojnice Sudovo Hlavno.
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
23.9.2009 1.10..2009
Provozní řád víceúčelového hřiště
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
[ dokument ]
11.9.2009 trvale
Vyhláška - Vodovod a splašková kanalizace pro obec Kostelní Hlavno
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor životního prostředí
11.9.2009 12.10.2009
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
4.9.2009 15.9.2009
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů „Pískovna Konětopy II – Sudovo Hlavno“
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
3.9.2009 5.9.2009
Vyhláška: Oznámení o zahájení řízení - obec Sudovo Hlavno, tlaková kanalizace
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor ŽP
2.9.2009 5.10.2009
Veřejná vyhláška MÚ Benátky nad Jizerou, územní a stavební řízení Josef Zalabák
Vydal: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU
20.8.2009 7.9.2009
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno ve středu 26. srpna 2009 od 19.00 hodin v budově hasičské zbrojnice Sudovo Hlavno.
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
19.8.2009 27.8.2009
Dražební vyhláška  - Josef Rambousek
Vydal: Exekutorský úřad Praha 7
13.8.2009 16.10.2009
Vyhláška - IV-12-6005117: Sud. Hlavno - NN, kNN Zalabák
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav odbor ŽP
13.7.2009 22.7.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 2 ÚPSÚ Dřísy
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor památkové péče
13.7.2009 13.8.2009
Výsledky voleb do EP v obci
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
8.6.2009 8.7.2009
POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno, které se bude konat v úterý 16. června 2009 od 20.30 hodin v budově hasičské zbrojnice Sudovo Hlavno.
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
8.6.2009 17.6.2009
"Informace o závěru zjišťovacího řízení - Záměr "Pískovna Konětopy II - Sudovo Hlavno".
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
2.6.2009 19.6.2009
Návrh závěrečného účtu DSO Cecemínsko za rok 2008
Vydal: DSO Cecemínsko
1.6.2009 16.6.2009
Výzva k podání nabídky ke zhotovení díla „Víceúčelové hřiště“
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
27.5.2009 17.6.2009
Návrh závěrečného účtu obce Sudovo Hlavno
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
26.5.2009 11.6.2009
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
21.5.2009 7.6.2009
Informace o datu a místu konání voleb
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
21.5.2009 7.6.2009
Pozemkový úřad Mělník, Komplexní pozemková úprava Lhota u Dřís
Vydal: Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Mělník
13.5.2009  29.5.2009
Vyhláška - stanovení odběru podzemní vody z obecních studní
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav odbor ŽP
6.5.2009 22.5.2009
Usnesení o dražbě
Vydal: Okresní soud v Mladé Boleslavi
5.5.2009 12.5.2009
Záměr pronájmu místnosti v budově obecního úřadu
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
4.5.2009 20.5.2009
Pozvánka na veřejné zasedání
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
4.5.2009 12.5.2009
Pískovna Konětopy II – Sudovo Hlavno“
Vydal:Obec Sudovo Hlavno
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje 
30.4.2009 30.5.2009
Oznámení - návrh územního plánu obce Sudovo Hlavno
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav odbor územního rozvoje a památkové péče
27.4.2009 11.5.2009
Vyhláška FÚ Stará Boleslav - vyměření daně z nemovitosí na rok 2009
Vydal: Finanční úřad ve Staré Boleslavi
27.4.2009 29.5.2009
Elektronická evidence ohlašování pálení
Vydal: HZS Středočeského kraje
[  dokument]
10.4.2009 trvale
Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků,
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
6.4.2009 7.5.2009
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno se bude konat ve středu 15. dubna 2009 od 19.30 h. v budově Hasičské zbrojnice Sudovo Hlavno.
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
3.4.2009 11.4.2009
Pozemkový úřad Mělník - Veřejná vyhláška - KPÚ Lhota u Dřís
Vydal: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Mělník
23.3.2009 3.4.2009
Záměr pronajmout budovu č.p. 182 v obci Sudovo Hlavno za účelem provozování pohostinství
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
18.3.2009 3.4.2009
Oznámení  - Smlouvy na odběr závlahové vody (uzavírání smluv bude 23.3.2009 na OÚ Sudovo Hlavno)
Vydal:První Labská s.r.o
12.3.2009 24.3.2009
Zrušení dražební vyhlášky - st.parcela 50/2, dům čp. 127
Vydal: Exekutorský úřad Klatovy
11.3.2009 24.3.2009
Územní rozhodnutí - vodovod Kostelní Hlavno
Vydal: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU
26.2.2009 14.3.2009
Územní rozhodnutí - splašková kanalizace Kostelní Hlavno
Vydal: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU
19.2.2009 9.3.2009
Dražební vyhláška na 24.3.2009 - st.parcela 50/2, dům čp. 127
Vydal: Exekutorský úřad Klatovy
11.2.2009 11.3.2009
Územní rozhodnutí - Sudovo Hlavno - tlaková kanalizace
Vydal: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU
10.2.2009 26.2.2009
Veřejná vyhláška - návrh zadání územního plánu Kostelní Hlavno. 19.1.2009 19.2.2009
 Zveřejnění záměru směny pozemků 5.1.2009 21.1.2009
Kostelní Hlavno - tlaková kanalizace 31.12.2008 5.2.2009
Kostelní Hlavno - vodovod, příloha 31.12.2008 5.2.2009
Sudovo Hlavno - tlaková kanalizace 22.12.2008 7.1.2009
 Pozemkový fond, Nabídka pozemků k pronájmu 17.12.2008 31.3.2009
 

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz

 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena