návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Elektronická úřední deska obce Sudovo Hlavno
 
Obsah dokumentu Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění
do:
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno dne 28.10.2020
 
20.10.2020 29.10.2020
Obecní úřad Sudovo Hlavno - Úřední hodiny od 12. do 25. října 2020.
 
12.10.2020 26.10.2020
Záměr pronájmu – vložení majetku do hospodaření. 12.10.2020  
Částka Sbírky zákonů č. 162 obsahující krizová usnesení usnesení vlády vydaných v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2​, která byla přijata na jednání vlády dne 8. 10. 2020. 9.10.2020  
Nařízení KHS Středočeského kraje č. 8/2020 9.10.2020  
Záměr prodeje části pozemku parc. č. st 290
Příloha:
geometrický plán
8.10.2020  
Záměr prodeje pozemku parc. č. 61/2
Příloha katastrální mapa
8.10.2020  
Částka Sbírky zákonů č. 158/2020 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů 2.10.2020 10.11.2020
Nařízení Krajské hygienické staice Sč. kraje se sídlem v Praze č. 7/2020 s účinností od 5.10.2020 2.10.2020 10.11.2020
ČEZ Distribuce, a.s., Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 25.9.2020 30.11.2020
ÚZSVM, Výzva dle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Výzva ÚZSVM.docx
Seznam neznámý vlastník.xlsx
Informace pro veřejnost.docx
14.9.2020  
Rozpočtová opatření č. 7/2020 28.8.2020  
Ministerstvo zemědělství, Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy, kterým se mění OOP vydané MZe pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020
Příloha č. 1 k č. j. 33784/2020-MZE-16212

 
28.7.2020 31.12.2022
Závěrečný účet obce Sudovo Hlavno za rok 2019.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudovo Hlavno za rok 2019.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudovo Hlavno za rok 2019.
24.7.2020  
Rozpočtová opatření č. 6/2020 13.7.2020  
Záměr směny pozemku parc.č. 910/1v k.ú. Sudoovo Hlavno
Geometrický plán 
13.7.2020  
Záměr prodeje pozemku parc.č.886/6 v k.ú. Sudoovo Hlavno
Geometrický plán 
13.7.2020  
DSO Cecemínsko – Oznámení o uveřejnění Závěrečného účtu za rok 2019 6.7.2020  
Rozpočtová opatření č. 5/2020 5.6.2020  
Návrh závěrečného účtu obce Sudovo Hlavno za rok 2019.
Audit Sudovo Hlavno (01.01.2019 - 31.12.2019).pdf
Audit 2019 s podpisy.pdf

 
5.6.2020  
Rozpočtová opatření č. 4/2020 4.5.2020  
Sbírka zákonů č. 80 obsahující usnesení vlády přijatá v souvislosti s nouzovým stavem. 4.5.2020  
Rozpočtová opatření č. 3/2020 30.4.2020  
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Cecemínsko za rok 2019. 8.4.2020  
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. 3. 2020 k maloobchodnímu prodeji, stravovacím provozovnám a ubytovacím službám, které je účinné od 27. 3. 2020 od 6:00 hodin.
 
26.3.2020  
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření - Sbírka zákonů částku 45 ze dne 23. 3. 2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týkají:
volného pohybu osob na území ČR;
prodejní doby pro seniory nad 65 let;
omezení maloobchodního prodeje;
opatření následné lůžkové péče;
omezení činnosti orgánu veřejné moci a správních orgánů.
 
24.3.2020  
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 2/2020, Nařízení: zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest. 18.3.2020  
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 247 o přijetí krizového opatření 18.3.2020  
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 238 o přijetí krizového opatření 17.3.2020  
Opatření vlády o kontrolách na hranicích a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu
Opatreni vlady.pdf
Příloha.docx
Priloha OOP.docx
sb0034-2020.pdf
sb0035-2020.pdf
16.3.2020  
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření. 14.3.2020  
Usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 (další krizová opatření). 14.3.2020  
Rozpočtová opatření č. 2/2020 13.3.2020  
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky. 13.3.2020  
Rozpočtová opatření č. 1/2020 25.2.2020  
Schválený rozpočet obce na rok 2020 15.1.2020  
Rozpočtová opatření č.12/.2019. 9.1.2020  
Rozpočtová opatření č. 11/2019 23.12.2019  
Ministerstvo zemědělství, Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE16212 ze dne 30. 8. 2019.
 
18.12.2019 31.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2020 – 2022 10.12.2019  
Rozpočtová opatření č. 10/2019 20.11.2019  
 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Sudovo Hlavno na období 2020 – 2022. 11.11.2019  
Odpověď na žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 23.10.2019  
Rozpočtová opatření č. 9/2019 23.10.2019  
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 905/2
Příloha: GP
10.10.2019  
Záměr prodeje části pozemku parc. č. st. 151
Příloha: GP
10.10.2019  
Rozpočtová opatření č. 8/2019 25.9.2019  
Odpověď na žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb..  28.8.2019  
Rozpočtová opatření č. 7/2019 23.8.2019  
Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Sudovo Hlavno.
Příloha - geometrický plán
1.8.2019  
Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Sudovo Hlavno.
Příloha - geometrický plán
1.8.2019  
Rozpočtová opatření č. 6/2019 25.7.2019  
Svazek obcí Cecemínsko - Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2018 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018. 28.6.2019  
Rozpočtová opatření č. 5/2019 27.6.2019  
Závěrečný účet obce Sudovo Hlavno za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudovo Hlavno za rok 2018.
 
1.7.2019  
Rozpočtová opatření č.4/2019. 15.5.2019  
Rozpočtová opatření č.3/2019. 24.4.2019  
 Ministerstvo zemědělství ČR, Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy – opatření odchylná od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 až 3 zákona č. 289/1995 S., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). 23.4.2019  
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb..
Odpověď na žádost.
23.4.2019  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva dle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013, katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Aktualizovaný seznam vlastníků.  
23.4.2019  
Návrh závěrečného účtu DSO Cecemínsko
Přílohy:
FIN 2-12 M.pdf 
Příloha.pdf 
Rozvaha.pdf 
Výkaz zisku a ztráty.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodař. za rok 2018.pdf

 
16.4.2019  
Rozpočtová opatření č. 2/2019 18.3.2019  
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018. 28.2.2019  
Rozpočtová opatření č. 1/2019 7.2.2019  
Rozpočet obce na rok 2019
Příloha: Sestava FIN
23.1.2019  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Sudovo Hlavno na období let 2019 – 2021 10.1.2019  
Závěrečný účet obce Sudovo Hlavno za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudovo Hlavno za rok 2017.
13.12.2018  
Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Příloha: sestava FIN
12.12.2018  
DSO Cecemínsko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021 21.11.2018  
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2019
Návrh rozpočtu 2019 dle paragrafů.pdf
Návrh rozpočtu 2019 dle položek.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC.pdf
 
21.11.2018  
 

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno s podpisy úředníků MěÚ Brandýs nad Labem.
 

8.10.2018  
 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
 
6.10.2018  
Informace o semináři Rozvoj podnikání - dotace a služby pro firmy i živnostníky Mělník 2.10. 8.8.2018  
 Nařízení Rady města Brandýs n. L. – Stará Boleslav o zákazu vstupu do lesů 3.8.2018  
Veřejná vyhláška – opakované projednání návrhu Územního plánu Hlavenec 27.7.2018  
 Sdělení – výkon pověřence pro ochranu osobních údajů 24.5.2018  
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Praha – východ, Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí. 25.4.2018  
Záměr prodeje nemovitého majetku - pozemku parc. č. 61/3 v k.ú. Sudovo Hlavno. 3.4.2018  
Návrh závěrečného účtu DSO Cecemínsko.
Návrh závěrečného účtu Cecemínsko 2017.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - Cecemínsko.pdf
Cecemínsko - Výkaz Fin 2-12.pdf
Cecemínsko - Příloha.pdf
Cecemínsko - Rozvaha .pdf
Cecemínsko - Výkaz zisku a ztráty.pdf
 
21.3.2018  
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 28.2.2018  
Volba prezidenta ČR, 2. kolo – výsledky v obci Sudovo Hlavno. 27.1.2018  
Rozpočet obce Sudovo Hlavno na rok 2018 26.1.2018  
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky 15.1.2018  
Výsledky voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 12. - 13. 1. 2018 v obci Sudovo Hlavno 13.1.2018  
Obec Sudovo Hlavno - Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2017 – 2020 20.12.2017  
Svazek obcí Cecemínsko - oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2018 a schváleném rozpočtovém opatření na roky 2018-2020. 14.12.2017  
Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
3.11.2017  
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 v obci Sudovo Hlavno. 21.10.2017  
Žádost + odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 10.10.2017  
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků.
5.9.2017  
Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.  
Odpověď na žádost
21.8.2017  
Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.   16.8.2017  
Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.  
+  odpověď na žádost smlouva Ekokom
24.7.2017  
Závěrečný účet obce za rok 2016
Příloha Zpráva o kontrole hospodaření
18.7.2017  
Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. + odpověď na žádost 6.4.2017  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI 27.3.2017  
Schválený rozpočet Svazku obcí Cecemínsko 23.3.2017  
Návrh Závěrečného účtu DSO Cecemínsko za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2016
16.3.2017  
 Informace St. Pozemkového úřadu o nabídce pozemků k pronájmu 2.11.2016  
 Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2017. 1.11.2016  
Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v roce 2016 ve volebním okrsku Sudovo Hlavno.
 
15.10.2016  
 Obecní vodovod – informace pro majitele nemovitostí 15.8.2016  
Provozní řád víceúčelového hřiště
Vydal: Obec Sudovo Hlavno
[ dokument ]
11.9.2009 trvale
Elektronická evidence ohlašování pálení
Vydal: HZS Středočeského kraje
[  dokument]
10.4.2009 trvale
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2020
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2019
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2018
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2017
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2016
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2015
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2014
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2013
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2012
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2011
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2010
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2009
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2008
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce za rok 2007

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz

 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena