návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Památky obce Sudovo Hlavno  
 

Zvonička s obecní váhou

R. 1905 byla na návsi postavena zvonička s obecní váhou. Zvonek na zvoničce ohlašoval nedělní poledne, jako umíráček oznamoval úmrtí. V době 2. světové války musel být zvonek odevzdán. Nový zvonek přinesl z koncentračního tábora sudovohlavnovský občan Josef Vinduška. Věrni prý byli tímto zvonkem svoláváni k práci i k jídlu.

5.5.1948 se konala tryzna za občany, kteří se nevrátili. Při ní byl farářem Václavem Šmejkalem zvonek posvěcen a umístěn na zvoničku. Zvonička byla v závěru r. 2007 z iniciativy obecního úřadu opravena, podle dobové fotografie byly obnoveny dveře i okna.

Historický snímek návsi se zvoničkou

Pomník věnován obětem nacismu

Roku 1936 byl postaven v horní části návsi pomník s bronzovou bustou T.G. Masaryka. Busta se v době okupace ztratila a po 2. světové válce byl pomník věnován obětem nacismu. Busta TGM se na pomníku objevila na krátkou dobu v r. 1968 v období Pražského jara. Pamětníci tvrdí, že to byla sádrová replika, která opět po 21.8.1968 zmizela a od té doby není o osudu ať bronzové či sádrové busty nic známo.

Pomník padlým
Zásluhou Kroužku divadelních ochotníků byl založen fond na zakoupení Pomníku padlým v 1. světové válce. Bylo usneseno „zadat pomník k postavení Emanueli Zentnerovi z Brandýsa nad Labem“. 24.5.1925 byl pomník postaven. List se jmény padlých, pamětní listina a drobné mince Československé republiky jsou uloženy ve schránce v pomníku. Na levém sloupku pomníku je věnování:

„Těm, jichž rovy rozváté jsou světem,
věnuje občanstvo Sudova Hlavna.“


Na návsi malá zahrádka,
v ní pomník ku památce
hrdinům, jež krev vylili
za vlast ve světové válce.
Na pomník jen se zadívej,
je v něm tolik krásy –
s dítětem matka – v ruce srp,
by opět sžala klasy.
Když zas tu žně a z bojiště
ti „naši“ ještě nejdou,
do dáli žena dívá se,
kdy? – kdy se jenom sejdou?

(Verše jsou z básně, kterou Sudovu Hlavnu věnoval r. 1941 Jar. Pichl. Pamětníci uvádějí, že je to pseudonym hlavnovského rodáka Stanislava Nezbedy, který byl jako student práv odvlečen do koncentračního tábora.)


Křížek na kraji Krchovské cesty
Při cestě směrem do Kostelního Hlavna, na kraji Krchovské cesty stával odedávna křížek. Původní pískovcový pomníček vydržel, litinový křížek s ozdobným kováním zničili před několika lety bezohlední vandalové. Tentýž osud potkal i náhradní železný kříž, který vyrobil místní občan pan Čtrnáct. Obecní úřad chtěl křížek obnovit, protože toto místo je mezi lidmi známé – pověst říká, že se zde zjevovali bezhlaví mužíci a dodnes odtud každoročně vycházejí o velikonocích řehtači a jidáši. Nový dřevěný kříž vyrobil v roce 2008 hlavnovský truhlář pan Aim, na místo jej postavili dva místní hasiči Mirek Zima a Mirek Houdek, upravená zahrádka kolem křížku je dílem Dáši Hartlové a Romany Langové. Původní pískovcový pomníček opravil Zdeněk Hartl. Masivní kříž, obrůstající pnoucími růžemi je vidět už z dálky, u paty mu kvetou levandule a mateřídouška, v těsném sousedství stojí lípa, která zde byla nově vysazena.
 

Křížek uprostřed obce
Kroužek divadelních ochotníků upravil i okolí křížku uprostřed obce:

Dál zahrádečka druhá je,
uprostřed křížek malý,
od kroužku divadelního
ten křížeček sem dali.

U křížku se zastavoval smuteční průvod, vyprovázející zemřelé občany Sudova Hlavna, aby se za ně s knězem pomodlil.
 
 
 
 

Lipová alej
26.10.1930 se v Sudově Hlavně konala národní slavnost spojená se sázením pamětních lip při silnici od návsi směrem ke Konětopům. „Lípa TGM zasazená před domem č.p. 32 první od silnice, druhá od ní jest Lípa Aloise Jiráska.“ Lipová alej vroubí levou stranu silnice podnes.
 

Sepsala kronikářka obce paní Marie Hrůzová, leden 2008

Použité fotografie - fotoarchiv obce Sudovo Hlavno

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena