návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Základní informace o obci  
 
Obec Sudovo Hlavno, leží v trojúhelníku měst Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mělník a Mladá Boleslav. Díky rychlostní komunikaci R-10 Praha-Mladá Boleslav-Turnov má ideální spojení do cca 20 km vzdálené Prahy.

Obec patří do správního území města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  a současně je součástí mikroregionů "Cecemínsko" a "Dolní Pojizeří". Patří do tří osad v okolí se stejným základem jména - Kostelní Hlavno, Sudovo Hlavno a Hlavenec. Nedaleko obce leží i známá rekreační oblast jezer Lhota a Křenek (Ovčáry).

O vzniku Sudova Hlavna není přesných dat. Založen byl zřejmě s dvěmi druhými Hlavny (Kostelní Hlavno a Hlavenec) pány z Michalovic. Jméno získalo podle m.jm. Suda, což byla domácká zkratka osobních jmen Sudimír nebo Sudivoj.
První zmínka o vsi Sudovo Hlavno se vztahuje k roku 1386.
 
Nadmořská výška 180 m n.m.
První písemná zpráva 1386
Počet obyvatel 482
Mateřská škola Kostelní Hlavno
Základní škola Kostelní Hlavno
Pošta Kostelní Hlavno
Vodovod ne
Plynofikace ne
Kanalizace probíhá stavba I. etapy
Budova OÚ Sudovo Hlavno Hostinec U Sedláčků
 
Geografická poloha
Území obce se nachází v jižní části bývalého okresu Mladá Boleslav. Obec leží cca 15 km jihozápadně od Benátek nad Jizerou a cca 8 km severně od Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi. Převažující část území pokrývá  zemědělská půda. Vlastní zastavěné území Sudova Hlavna leží téměř v centru katastrálního území obce.

Územím prochází jediná silnice III. třídy III/2752 vedoucí od motorestu U čtyř kamenů přes Hlavenec na Kostelní Hlavno, Mečeříž a Chotětov. Silnice byla vybudována v letech 1872-73.

Přírodní podmínky
Krajina na území obce má rovinný až mírně zvlněný terén s nadmořskými výškami okolo 180 m n.m. Nevýrazným vrchem v okolí je Kobylí hlava (s nadmořskou výškou 215 m n.m.) v blízkosti motorestu U Čtyř kamenů. Významnějším krajiným prvkem pak hřbet Cecemín.

Vodní toky a plochy
Převážná část území spadá do povodí řeky Labe a je odvodňována melioračními kanály do Labe, malá část území na východním a jihovýchodním okraji území obce patří do povodí toku Jizery.

Na katastrálním území obce se nacházejí drenážní a závlahové systémy, rybníky a umělé nádrže. KÚ odvodňuje bezejmenný potok, který se u Kostelního Hlavna vlévá do Hlaveneckého potoka.

Zajímavost: Jižně od území obce se nachází rozlehlé ložisko černého uhlí, dosud netěžené, dále se na území nachází 4 ložiska štěrkopísků o celkové ploše 2887,3 ha a ložisko zásoby cihlářské suroviny na ploše 11,44 ha.
 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena