návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  PROJEKT "NAŠE HLAVNO"   
 


Skupinová fotografie dětí, které se projektu účastní

 

Fotogalerie z akcí Projektu Naše Hlavno

 

Projekt NAŠE HLAVNO vznikl na sklonku loňského roku jako společná iniciativa dvou partnerů – Obce Sudovo Hlavno a hlavnovských dětí (Kolektivu mladých hasičů). Cílem projektu má být dlouhodobá spolupráce dětí s obcí v nejrůznějších oblastech a větší zapojení místních dětí do dění na vesnici.

Vedení obce považuje za důležité dát lidem možnost aktivně se podílet na péči o své okolí, nebýt  lhostejným k tomu, co je za plotem „na obecním“.  Velice přínosná je činnost místních spolků myslivců, hasičů a zahrádkářů, kteří pomáhají nejen s tím, co je potřeba poklidit, vyčistit, ale také s organizováním kulturních a sportovních akcí. Dá se říci, že kdo není u myslivců, je určitě hasič nebo zahrádkář, někteří občané jsou členy dvou či dokonce všech tří spolků. Na pravidelných brigádách vyhlašovaných obcí například za účelem vyčištění zarostlých polních cest se potom s úsměvem řeší, za který spolek kdo přišel.

V loňském roce se do pomoci obci zapojil i Kolektiv mladých hasičů, což jsou děti, registrované u hlavnovských dobrovolných hasičů. Zastupitelé ve spolupráci s nimi a jejich vedoucími vysbírali odpadky v celé vesnici a děti vysázely do okrasných nádob na návsi a před obecním úřadem květiny, o které se staraly celé vegetační období.

Na podzim přišel Kolektiv mladých hasičů s návrhem dalších aktivit spojených s úpravou veřejných prostranství. Vedení obce se jednomyslně shodlo na podpoře dětského návrhu a tak vznikl projekt NAŠE HLAVNO. Na společné schůzce bylo dohodnuto, s čím budou děti pomáhat, a protože vedení obce chtělo znát přání dětí, co by ve své vesnici chtěly mít, zeptalo se dětí na jejich názor, co jim ve Hlavně chybí. Vše bylo nakonec sepsáno do Deklarace dětských přání a nápadů a tento dokument podepsaly děti společně se zástupci obce. Zároveň s deklarací byla sepsána Partnerská smlouva mezi Obcí Sudovo Hlavno a Sborem dobrovolných hasičů Sudovo Hlavno, který převzal záštitu nad Kolektivem mladých hasičů. Vedení obce počítalo i se zapojením ostatních dětí, které nejsou členy spolku hasičů, což se potvrdilo hned při první akci, kdy děti v rolích novinářů dělaly rozhovory se staršími občany Hlavna. Smyslem akce bylo získat od pamětníků co nejvíce informací o obci a tradicích, které k obci patřily.

 Další společnou akcí byl velký předjarní úklid obce, kdy děti, rozdělené do úklidových čet, vybavené rukavicemi a igelitovými pytli, sesbíraly odpadky v celé vesnici. Nasbíraný odpad byl roztříděn podle druhů a děti jej nakonec odnesly do příslušných kontejnerů. Při této akci bylo s dětmi dohodnuto umístění dvou nových odpadkových košů.

Protože se blíží Velikonoce, křesťanské svátky, které jsou  spojeny s dodržováním tradičních zvyků (řehtání, jidáši šlehající proutky svobodné dívky, pondělní hodování) bylo dohodnuto, že se děti naučí plést pomlázku, což dříve uměl každý dědeček a tatínek. S dětmi jsme došli na vrbové proutky a pod dohledem zkušeného místního občana se děti naučily uplést si vlastní pomlázku. Navečer si každý domů spokojeně odnášel vlastnoručně upletenou hodovačku.

To je v krátkosti shrnutí dosavadních akcí projektu NAŠE HLAVNO. S dětmi se scházíme každý týden nebo jednou za dva týdny, další aktivity spojené s podporou místních tradic budou navazovat. Uklízení vesnice chceme opakovat pravidelně, v květnu se budou vysazovat letničky do truhlíků na budově obecního úřadu a knihovny, na podzim přibude hrabání listí.

Na dětech je vidět, že je pomáhání baví, líbí se jim, že mohou rozhodovat  o věcech, které bývají výsadou dospělých. Když si samy určí a vyberou, co je potřeba uklidit, které květiny by se jim líbily na oknech úřadu, přistupují k vlastní práci jinak , než když dostanou nařízeno „teď se jde sbírat odpad na hřiště“ a „tady nasázíš macešky“. Také si více váží věcí, na nichž se přímo podílejí. Někteří z nich si rozmyslí odhodit papír od zmrzliny do trávy, když vědí, že s úklidem odpadků je práce. Rozmyslí si ničit a lámat květiny na veřejných prostranstvích, když je předtím pečlivě pomáhaly sázet a zalévat.

A v tuto „strategii“ věří vedení obce. Z dětí, odmalička zapojených do věcí veřejných, majících vztah k místu, kde žijí, nevyrostou mladí vandalové, ničící lavičky a stromy na návsi, ani lhostejní lidé, kteří za celý rok nepřijdou mezi sousedy a místní tradice jim nic neříkají.

Verze pro tisk:  doc, 28 kB]

 

 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena