návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Myslivecký spolek Sudovo Hlavno   

 

Myslivecký spolek Sudovo Hlavno má v současné době 16 členů. Myslivost provádí převážně na polní honitbě, části lesa a vodních regulacích. Celkem tato honitba měří 750 hektarů.

Založení mysliveckého spolku spadá do doby těsně po druhé světové válce. Pamětníci říkají, že do roku 1943 vlastnil honitbu jistý pan Rudl, když zemřel, spravoval ji jeho tajemník. Myslivecký spolek vznikl zřejmě v roce 1946. Během doby se jeho název změnil na myslivecké sdružení.

Členové mysliveckého spolku se celoroční péčí velice aktivně snaží zvýšit stavy zvěře, které se vlivem velkoplošného hospodaření v minulých letech katastrofálně snížily. Zvěř pravidelně přikrmují a již několik let nakupují bažantí kuřata, která chovají ve voliéře a část z nich vždy vypustí do honitby.

Myslivecký spolek se nejen stará o zvěř, ale aktivně se účastní i společenského života v obci. Velmi úspěšný je každoroční myslivecký ples a posvícenská zábava. Členové spolku pomáhají při všech akcích pořádaných obecním úřadem v součinnosti s ostatními spolky v obci.
Již 20 let také pravidelně pořádají rybářské závody na "Pískovníku", kam také za přispění obecního úřadu nakupují ryby. Od května do října zde potom mohou děti i dospělí občané Sudova Hlavna trávit volný čas při chytání ryb.

Hlavním cílem mysliveckého spolku je přispět k ozdravění životního prostředí a ve spolupráci s ostatními spolky a obecním úřadem dále rozvíjet společenský život v naší obci.

Předseda: Vladimír Mareček
Jednatel: Antonín Beránek
Pokladník: Miroslav Adámek
Hospodář: Jan Bendl


       

Současní i bývalí členové mysliveckého sdružení

   

Myslivecké sdružení chová bažanty (foto z r.2006)

Péče mysliveckého sdružení je vidět i na rybníčku, kde sdružení pořádá rybářské závody


 
 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena