návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Fotogalerie ze života obce -  ROK 2014
thn_IMG_4317.jpg Fotografie z ochotnického divadla: Slunce, seno a pár facek, aneb Slunce, seno, Hlavno

thn_IMG_4297.jpg Setkání pamětníků.
O první adventní neděli se konalo tradiční setkání hlavnovských pamětníků. Součástí akce byla výstava s názvem „Krabičky našich babiček“ a také představení knihy o obci Sudovo Hlavno.
 

thn_IMG_4104.jpg Lampionový průvod a soutěž o nej… dýni
Podzimní lampionový průvod spojený se soutěží o největší vypěstovanou dýni a nejhezčí dýňové strašidlo prošel v sobotu navečer vesnicí. Pěkné podzimní počasí přilákalo na procházku Hlavnem spoustu lidí. Cestu osvětlovaly barevné lampiony dětí a před domy zářila do tmy nejrůznější dýňová strašidla.
 

thn_IMG_2308.jpg Drakiáda
Na počátku října se na stráni za vsí konala tradiční drakiáda. Po několika letech, kdy panovalo bezvětří, bylo tentokrát počasí vstřícné a všem dětem draci pěkně létali.
 

thn_NUM_4498.jpg Slavnostní ukončení stavby kanalizace
Ve čtvrtek 16. října byla za účasti hejtmana Středočeského kraje ing. Miloše Petery ukončena stavba tlakové kanalizace v naší obci.
 

thn00038.jpg Fotografie z květinové výstavy a soutěže o nejchutnější roládu.
Vítězové: květiny - p. Urbanová, O. Mareček, M. Šemnická,
Vítězové: rolády - H. Mašková, J. Sůrová, B. Würzová, J. Houdková, J. Opatová.

thn00013.jpg Hurá, prázdniny, aneb táborák na konci školního roku
Poslední den ve školním roce si děti vyzvedly vysvědčení a rozloučily se na 2 měsíce se školní budovou. Odpoledne je na hlavnovském hřišti čekal zábavný program se soutěžemi. Děti si mohly vyzkoušet chůzi na netradičních chůdách, chytání dřevěných rybiček, střelbu ze vzduchovky a mnoho jiných dovedností. Kdo splnil připravené soutěže, mohl si vybrat odměnu. Hasiči ze Staré Boleslavi dětem připravili oblíbenou mýdlovou pěnu a nakonec se všichni sešli u táboráku. Děti si vyprávěly o tom, kam jedou na tábor a rodiče si oddychli, že můžou na čas polevit v dohlížení na domácí úkoly a učení se do školy.

thn00010.jpg Pohár Cecemínska dračích lodí 2014 - oficiální výsledky.pdf
Fotogalerie z akce

thn00007.jpg Hlavnovské máje

Po dlouhých sedmnácti letech se ve Hlavně opět konaly máje. Ve čtvrtek dojeli silní muži do lesa pro smrk, v pátek jej krásné ženy ozdobily a za pomoci techniky byla májka vztyčena na návsi. A v sobotu, úderem třetí hodiny, zahájil vladyka Suda hlavnovské máje poté, co dostal od starostky obce svolení k pořádání májů a převzal vládu nad vsí. Průvod prošel celou vesnicí, družina vladyky Sudy kráčela v čele průvodu společně s dětmi nesoucími svoji májku. Nechyběli ani členové místních spolků - hasiči, myslivci, zahrádkáři a samozřejmě místní lidé. Juchači navštívili každý dům s přípitkem a do kroku všem vyhrávali muzikanti z kapely Přívoranka. Na závěr zatančily děti na návsi májové tanečky. Velké poděkování patří všem, kteří pomáhali máje připravit, dále všem lidem, místním a přespolním, kteří se jich zúčastnili, přišli do průvodu a pomohli tak obnovit jednu krásnou tradici. Tak snad zase za rok ve Hlavně na májích…
 
thn00004.jpg Memoriál Jana Hlaváčka

17. ročník Memoriálu Jana Hlaváčka se konal v sobotu 10. května na hřišti. Hlavnovští hasiči loni oslavili 130. výročí založení sboru. Při této příležitosti dostali od obce příspěvek na zakoupení slavnostního praporu a právě na memoriálu byl nový prapor poprvé představen. Po zahájení soutěže si velitelé družstev vylosovali pořadí útoků a mohlo se začít soupeřit. Mladí hasiči soutěžili v klasickém požárním útoku, ženy a muže čekal netradiční požární útok s vloženými překážkami na trati. Pro návštěvníky bylo připraveno zázemí s občerstvením. Ani letos nechyběly vyhlášené hlavnovské bramboráky a palačinky, na grilu se pekly klobásy. Po skončení soutěže a předání pohárů následovalo přátelské posezení a hodnocení celé akce.
 
thn00010.jpg Pietní vzpomínka na padlé spoluobčany

U příležitosti konce 2. světové války položili členové Sboru dobrovolných hasičů Sudovo Hlavno věnce k pomníkům padlých v obou světových válkách.
 
thn00007.jpg Procházka za konvalinkami
Květnové nedělní odpoledne si místní ženy zpestřily procházkou do lesa za konvalinkami, které na Dlouhém běhu každoročně v tuto dobu rozkvétají.
thn00035.jpg Novoroční běh
Jako již tradičně se 1. ledna konal ve Hlavně novoroční běh. Na startovní čáře se sešli nejen místní lidé, dorazili také sousedé z Kostelního Hlavna, Lhoty a jako velké překvapení i hasiči z Hrdlořez. Z fotografií je vidět, že před, během i po běhu panovala mezi účastníky veselá, uvolněná nálada. Vítězové dostali odměnu a k novoročnímu obědu se všichni rozcházeli s dobrým pocitem, že nám ten nový rok hezky začal.
 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena