návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Fotogalerie ze života obce -  ROK 2013
thn00017.jpg Ochotnické divadlo
V sobotu 13. prosince 2013 sehráli hlavnovští ochotníci před zaplněným sálem hostince U Sedláčků pohádku Hrátky s čertem. Vysloužilý voják Martin Kabát obehrál čerty v kartách, zachránil princeznu Dišperandu a nádavkem k tomu dostal za ženu Káču.
 

thn00023.jpg Setkání hlavnovských pamětníků.
Neděle 24. listopadu patřila místním pamětníkům, kteří se sešli na sál hostince U Sedláčků, aby si zavzpomínali –tentokrát na školní léta a popovídali si spolu. Pásmo básniček, písniček a vtipů si pro ně připravily děti z mateřské a základní školy, pamětníkům zazpívala také paní Vendula Boháčová a na hudební nástroj zahráli Anetka Tremlová, Lukášek Svoboda a Danielka Krajíčková.
 

thn00006.jpg Dýňový průvod
Také v letošním roce se konala soutěž o nejhezčí a největší dýňové strašidlo. V sobotu 2. listopadu navečer prošel vesnicí průvod dětí s lampiony, aby si mohly posvítit na dýňové strašáky, vystavené před domy. K vidění byly krásné výtvory – čarodějnice, velbloud, krajková dýně a mnoho dalších. A jak soutěž dopadla? Odměnu za nejhezčí dýňové strašidlo získali p. Horáková, Hepnarovi, Huňkovi, Křížovi, Opatovi, Slepičkovi, Tudošiovi. Největší dýni vypěstovali na své zahradě Vyšatovi – Zvoníčkovi.
 

Co všechno jedlého a nejedlého lze na podzim najít v lesích na Dlouhém běhu.

thn00013.jpg

Květinová výstava a soutěž o nejchutnější sýrovou dobrotu
Již třetím rokem pořádají hlavnovští zahrádkáři o letních prázdninách květinovou výstavu. Na té letošní byly k vidění pestrobarevné květy z venkovských zahrad, nejrůznější druhy obilí, travin, ale také zelenina a stále oblíbenější bylinky. O nejkrásnějších kyticích, které do soutěže přinesli místní i přespolní lidé, hlasovali návštěvníci akce. Nejvíce hlasů získala svatební kytice od paní Martiny Huňkové. Součástí výstavy byla soutěž o nejchutnější pokrm, při jehož přípravě byl použit sýr. Sýrových lahůdek bylo opravdu hodně a vybrat z nich tu „nej“ bylo těžké. Nakonec zvítězily sýrové závitky, které připravila paní Romana Zimová. Organizátorky akce už teď přemýšlí, co se bude vařit příští rok.

thn00001.jpg Cecemínsko - Závody dračích lodí:
V sobotu 15. června se tři družstva jezeroplavců ze Sudova Hlavna zúčastnila závodů dračích lodí na konětopském jezeře. Akci pořádal svazek obcí Cecemínsko.

Výsledky putovního poháru Cecemínska v závodech malých dračích lodí

thn00016.jpg Soutěž vesnice roku 2013
Ve čtvrtek 13. června odpoledne navštívila Hlavno krajská hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku. Během dvou hodin se komisi představily všechny místní spolky a sdružení, komise viděla část naučné stezky vladyky Sudy, který na všechny čekal na kozím plácku nad skálou. V klubovně hasičské zbrojnice následovala prezentace obce z pohledu samosprávy.

thn00010.jpg Máje:
Po šestnácti letech se do Hlavna vrátila tradice májových oslav. Hlavnovští muži dojeli v pátek 24. května do lesa pro smrk, kluci, kteří o Velikonocích chodili řehtat jej za pomoci pořízů zbavili kůry, děvčata ozdobila korunu a odpoledne byl smrk za pomoci jeřábu postaven na náves. Hned v sobotu byl smrk vydražen (vyhráli ho lidé z ranče v Kostelním Hlavně) a další týden, opět v pátek, byl za velké účasti lidí podříznut a výherce si dřevo odvezl.

thn00002.jpg Do lesa na konvalinky
O slunečné květnové neděli se hlavnovské ženy vypravily do lesa na konvalinky. Z návsi byly v lese za půl hodinky a už z dálky je přivítala omamná vůně krásných bílých zvonečků. Domů si každá k večeru odnášela voňavou kytičku.

thn00029.jpg Memoriál Jana Hlaváčka
V sobotu 11. května upořádali hlavnovští hasiči 16. ročník Memoriálu Jana Hlaváčka v netradičním požárním útoku. Současně probíhaly oslavy 130. výročí založení sboru. Akce se zúčastnili starosta Okresního sdružení hasičů Mladá Boleslav a zástupci hejtmana Středočeského kraje, kteří sboru a jeho vedení předali pamětní medaile a plaketu. I přes deštivé počasí přišlo a přijelo hasiče v jejich klání podpořit mnoho fanoušků. Na hřišti byla také vystavena hasičská zásahová technika. S odběhnutím posledního útoku přestalo pršet a tak i po skončení soutěže a předání pohárů zůstali hasiči na hřišti dlouho do pozdních večerních hodin slavit svá umístění.

thn00002.jpg Děti ze zahradnického kroužku pomáhají s úpravou parků v obci.

thn00013.jpg Otevření naučné stezky vladyky Sudy
Do Hlavna 8. května zavítal sám ctihodný vladyka Suda se svou družinou a zbrojnošem, aby slavnostně otevřel naučnou stezku na svém území. Poutníky vítaly vladykovy děvečky sladkou medovinou stáčenou z medu hlavnovských včel a na posilněnou rozdávaly tvarohové koláče. Osobní strážce vladyky zbrojnoš Vlastinec dával na svého pána po celu cestu bedlivý pozor. Děti si podle pokynů na tabulích vyplňovaly pracovní listy s hádankami o vesnici. Na konci průvodu obdaroval vladyka Suda všechny šikovné děti vladyckým penízem pro štěstí.

thn00003.jpg V dopoledních hodinách dne 8. května položili členové sboru dobrovolných hasičů kytice k pomníkům padlých občanů ve světových válkách. Starostka obce přečetla u pomníků jména hlavnovských mužů, kteří se z válek navrátili zpátky domů ke svým rodinám.

thn00001.jpg Pálení čarodějnic
Na tradiční pálení čarodějnic se v průvodu do skály vydaly velké i malé čarodějnice a čarodějové. Než byla zapálena vatra, vyzkoušely si čarodějnice let na koštěti, hod kouzleným kamenem a slalom mezi zlými duchy.
 

thn00006.jpg Místní kluci nasbírali na polích opuku a kolem lip vysázených na křižovatkách polních cest postavili kamenné zídky.

thn00009.jpg Dětský karneval
Také letos měly děti svůj dětský karneval. Na sále hostince U Sedláčků se celé sobotní odpoledne tančilo, soutěžilo a vybíraly se nejhezčí masky.

thn00005.jpg Děti ze zahradnického kroužku postavily v sadu hmyzí dům pro všechny broučky.

thn00006.jpg Velikonoční dílna zahradnického kroužku

thn00001.jpg Děti z mateřské školky na návštěvě na dětském hřišti

thn00002.jpg 09.02.2013 Masopustní rej

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena