návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Fotogalerie ze života obce -  ROK 2012 
 
thn00006.jpg 13.12.2012
Ochotnické divadlo

thn00012.jpg Prosincové setkání hlavnovských pamětníků – tančilo se, soutěžilo, vzpomínalo…

thn00004.jpg 27.10.2012
Fotografie dýňových strašidel, kterými lidé ozdobili své domy při tradičním dýňovém průvodu obcí.

thn00012.jpg Fotografie zachycující činnost místních dobrovolných hasičů v roce 2012

thn00003.jpg 25.08.2012
Hlavnovští zahrádkáři společně s obcí uspořádali 2. ročník květinové výstavy a soutěž o nejlepší sladký dezert.

thn00010.jpg 29.06.2012
Táborák na konci školního roku a soutěže pro děti. Pěnu přijeli dětem nafoukat staroboleslavští hasiči

thn00003.jpg 02.06.2012
Nejen dětský cyklistický závod kolem Písečáku

thn00003.jpg Hasičská soutěž
V sobotu 9. června se hlavnovští hasiči zúčastnili soutěže 16. okrsku ve Skorkově. Starší žáci skončili těsně za stupni vítězů a domů si odváželi diplom za 4. místo. Muži si přivezli pohár nejcennější – zlatý. Zasloužené vítězství hasiči náležitě oslavili společně se skorkovskými kolegy na zábavě, která následovala po skončení celé soutěže.

thn00019.jpg Návštěva krajské hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku 2012
Ve středu 6. června navštívila Hlavno krajská hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2012. U křížku komisi osobně přivítal sám vladyka Suda s ozbrojeným doprovodem a družinou. Před obecním úřadem na návštěvu čekali zastupitelé a hlavnovští občané. Na sále hostince U Sedláčků se konala prezentace vesnice a zástupci místních spolků představili činnost svých sdružení. Před komisí hovořili členové mysliveckého sdružení, hasiči, zahrádkáři, ochotníci, sportovci, místní pamětníci, včelaři a vedoucí zahradnického a keramického kroužku. U zvoničky na návsi zahráli ochotníci scénu z pohádky S čerty nejsou žerty a do pekla se málem dostala členka hodnotitelské komise. Hasiči předvedli svá zásahová vozidla a komisi zavezli na fotbalové hřiště, kde si mladí hasiči změřili síly s pánskou částí komise ve štafetě. Další část návštěvy komise probíhala ve středověké tvrzi, na kterou se pro tento den proměnil ovocný sad za obcí. Poddaní vladyky Sudy zde vzácné návštěvě připravili staročeskou krmi. Na stole nechyběla kachnička, pečená jablka, bramborové placky, stehýnka z mladých kapounů, čerstvě vyuzený špek, kroupy s houbami. Sličné služtičky nabízely pivo, víno i medovinu, vladykova žena zapěla prorockou píseň a nad bezpečím svého pána bděl ostražitý zbrojnoš Vlastinec s halapartnou, který si ve chvílích volna odskočil do sadu zašpásovat s mladými děvčaty. Z tvrze se výprava přesunula k hasičské zbrojnici, kterou si komise prohlédla, na dětském hřišti paní keramička vyzkoušela členy komise s řidičským oprávněním ze znalosti dopravních značek, které keramický kroužek vyrobil. Po předání dárků od místních spolků se hlavnovští lidé s hodnotitelskou komisí rozloučili, odjíždějící výpravě zamávali a teď budou své vesnici držet palce, aby v hodnocení komise jejich Hlavno uspělo.

thn00008.jpg Přípravy na návštěvu
Fotografie zachycují průběh příprav na návštěvu krajské hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku 2012. Členové hlavnovských spolků nacvičují scénu ze života vladyky Sudy ve středověké tvrzi.

thn00008.jpg Mladí hasiči
Mladí hasiči pomáhali při výsadbě stromů podél polních cest na skálou. Ke kmínkům 67 nově vysázených stromů (javory, třešně ptačky, lipky, jeřabiny) dali ochranné obaly proti okusu lesní a polní zvěře. Nakonec všechny stromky zalili vodou z cisterny hasičského auta.

Procházka s pejsky
Nedělní společná procházka s pejsky k lavičce na hranici hlavnovského a hlaveneckého katastru se vydařila, počasí bylo přímo letní. V cíli dostali pejsci psí pamlsky, jejich paničky a páníčkové sladký dezert a ovoce.
 

thn00002.jpg Letošní rybářské závody se vydařily ve všech směrech: počasí bylo přímo letní a ryby braly….
Zkrátka sen každého rybáře.
Výsledky:
1. místo Jakub Cerha, 2. místo Václav Zeman ml., 3. místo Tereza Apoštolová.
Děti – 1. místo Martin Houdek, 2. místo Jakub Wágner, 3. místo Jan Knecht.
 

thn00002.jpg Děti ze zahradnického kroužku opět pomáhají s úpravou parků na návsi.
V květnu je čeká účast v soutěži Mladý zahrádkář, která se koná ve Staré Boleslavi.


 


thn00002.jpg Pálení čarodějnic 2012
V pondělí 30. dubna se do skály slétly malé i velké čarodějnice,
aby zde soutěžemi a pálením velkého ohně oslavily svůj svátek.

 

thn00007.jpg Děti z Mateřské školky v Kostelním Hlavně
Dětské hřiště a obecní knihovnu v Sudově Hlavně navštívily děti z Mateřské školky v Kostelním Hlavně.


 


thn00003.jpg Velikonoční řehtání
K tradičním velikonočním zvykům patří ve Hlavně řehtání.
Řehtat se chodí ve čtvrtek ve 4.30 ráno a ve 14 hodin. V 17 hodin se chodí vybírat po domech s písničkou: Paní……dejte nám otýpku slámy anebo na petrolín. Zvyk pochází z doby, kdy po vzoru apoštolů, kteří spali s Ježíšem a hlídali ho, spali i řehtači pohromadě. Asi před 15 lety spali doopravdy řehtači společně někde v obci, dnes chodí spát každý domů. V pátek se řehtá ve 4.30 ráno, ve 14 hodin a v 17 hodin. V sobotu se řehtá ve 4.30 ráno a v 10 hodin se chodí vybírat peníze a vajíčka. U každého domu kluci nejdříve zazpívají (viz níže). Jidáši běhají po vsi odpoledne ve čtvrtek a pátek, kdy se řehtá a šlehají proutky svobodná děvčata. Na tvářích mají namalovány černé kříže, aby byli odlišeni od ostatních řehtačů. Dříve chodily 2 skupiny řehtačů, dnes jen jedna, je méně kluků. Pán chodí vpředu a má dlouhou hůl. Kluci se na řehtání scházejí u křížku u krkajdy (krchovské cesty), jidáši se tady namalují. Po každém řehtání se páni a jidáši chodí pomodlit – odříkat básničku (viz. níže) ke křížku v dolní části návsi.

Píseň při sobotním vybírání:
Nevinného mučení
a smrt Krista Pána,
rozvazujme v libosti
každá duše věrná,
která jest to od zlého
račiž postoupiti
Pro člověka hříšného
Chci tě vykoupiti.
On pro své umučení
Dal nám věčnou milost
a po tomto životě
v nebi věčnou radost.

Modlitba po řehtání:
Anděl páně zvěstoval Panně Marii poselství
a ona počala z Ducha svatého.
zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s tebou požehnaná tys mezi ženami
a požehnaný plod života tvého Ježíš.
A řekla Maria:
Staniž se mi podle slova tvého.
Zdrávas Maria,…
A slovo tělem učiněno jest
a přebývalo mezi námi.

thn00003.jpg Dětský karneval 2012
 

Dětský karneval se letos ve Hlavně konal 10. března. Na sále hostince u Sedláčků
se sešlo hodně masek, děti tančily a  soutěžily až do 17 hodin.


thn00001.jpg Bruslení
Únorové velké mrazy udělaly radost nejen dětem, ale i všem „dospělým klukům“. Ve Hlavně zamrzl kal, z něhož se tak stala ideální ledová plocha na bruslení. V neděli 5. února se na kale konal hokejový turnaj a bruslařské soutěže pro děti.
 

thn00004.jpg Novoroční běh
V dopoledních hodinách Nového roku 2012 se ve Hlavně konal již tradiční novoroční běh. Tuto sportovně společenskou událost si nenechalo ujít několik desítek místních a přespolních obyvatel. Z přiložených fotografií je vidět, že absolvování zhruba 1,5 km úseku stylem běžeckým či procházkovým, přineslo všem zúčastněným dobrou náladu. Nejstarší účastnicí běhu byla paní Květa Tomášková, která se narodila před osmdesáti lety, a dodnes si nenechá ujít žádnou akci pořádanou ve své rodné obci.

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena