návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Fotogalerie ze života obce - ROK 2008 
 
   O SNĚHURCE
V sobotu 13. prosince 2008 vpodvečer se v Sudově Hlavně opět hrálo ochotnické divadlo.
Po loňském úspěchu s uvedením pohádky O Šípkové Růžence v podání místního dětského souboru Hlavnováček si letos ochotníci připravili pohádku O Sněhurce. A to hned ve dvou verzích – tu klasickou zahrály děti z Hlavnováčku a s originálním pojetím, pracovně nazvaným „Sněhurka po třiceti letech“ přišli dospělí ochotníci. Sál hostince U Sedláčků praskal ve švech, na své herce se přišlo podívat na 200 lidí. Pohádku zahrály nejprve děti, po nich následovalo taneční vystoupení mladých hlavnovských tanečnic a po kratičké přestávce sehráli komediálně pojatý příběh o Sněhurce místní dospělí nadšenci. Že se divákům vystoupení líbila, bylo znát podle bouřlivého potlesku, kterým všechny účinkující odměnili. Po skončení představení se všichni přesunuli na náves ke zvoničce, kde se zpívaly koledy, ochutnávalo a hodnotilo se vánoční cukroví od místních hospodyněk a také se podávalo svařené víno a čaj.
thn00025.jpg    DÝNĚ 2008
V sobotu 1. listopadu vpodvečer zapálili lidé v Sudově Hlavně před mnoha domy svíčky v ozdobně vyřezaných dýních a vesnice se rozzářila tajemným světlem dýňových strašidel. Konala se totiž soutěž o nejhezčí a také největší dýňové strašidlo. Aby si originální výtvory mohli všichni prohlédnout, uspořádal obecní úřad podzimní lampionový průvod, kterého se zúčastnilo na 70 dětí, rodičů a prarodičů. Za příjemného podzimního počasí průvod prošel vesnicí, děti svítily na cestu svými lampiony a všichni obdivovali nápaditost jednotlivých soutěžících. K vidění byla například želva vyrobená z několika dýní, lesní dýňoví mužíčci a před některými domy bylo pro kolemjdoucí připraveno na ochutnání upečené pečivo a sladkosti. Vyhodnocení soutěže proběhne 13. prosince na sále v hostinci U Sedláčků před začátkem divadelního představení O Sněhurce, které zahrají hlavnovští ochotníci. Už nyní je ale jasné, že největší dýni se podařilo vypěstovat rodině Zimových z č.p. 39, která měřila po obvodu neuvěřitelných 232 cm. Organizátorky průvodu, členky kulturní komise mají velkou radost z toho, že si lidé i v této uspěchané době našli čas na výrobu dýňových strašidel a na procházku se svými blízkými a sousedy.
   
   DRAKIÁDA
V pátek 10. října odpoledne připravil obecní úřad pro děti tradiční Drakiádu. Počasí bylo krásné, téměř letní, bohužel vítr foukal jen velmi málo, takže k tomu, aby se drak vznesl, bylo zapotřebí hodně trpělivosti a hlavně rychlé nohy. Dětem a rodičům to však nevadilo a na stráni za Hlavnem tak celé odpoledne poletovali barevní draci, se kterými jejich majitelé trpělivě běhali po poli. Pět dětí, kterým drak vyletěl nejvýš, bylo odměněno drobnými dárky. Všichni účastníci Drakiády dostali sladké občerstvení a navečer, po ukončení soutěže a společném fotografování, odcházeli spokojení a unavení domů.
       
   TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
V sobotu 19. července pořádali hlavnovští fotbalisté na místním hřišti již dvanáctý Turnaj v malé kopané, kterého se letos zúčastnilo osm družstev. Hlavno reprezentovali mladí Bažanti a družstvo starších fotbalistů. Obě mužstva postoupila do semifinále, Bažanti skončili na 3. místě, družstvo starších vybojovalo 2. místo.
     
   HURÁ, PRÁZDNINY
27. června pořádal obecní úřad ve spolupráci s místními spolky akci nazvanou HURÁ, PRÁZDNINY. Hlavnovské i přespolní děti na hřišti soutěžily, malovaly obrázky, střílely ze vzduchovek za dozoru mysliveckého sdružení. Po soutěžích a vyhlášení vítězů se opékaly špekáčky a také se slavilo vítězství obce v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008, kde Hlavno získalo bílou stuhu za činnost mládeže. Na úspěch a další spolupráci s obecním úřadem si hlavnovské děti připily oblíbeným dětským nápojem "Rychlé špunty".
       
   Fotografie z návštěvy hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku 2008
S velkou radostí oznamujeme, že naše obec získala v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008
bílou stuhu za činnost mládeže
v konkurenci 49 soutěžících obcí ze Středočeského kraje. Jedná se o prestižní ocenění, které se Sudovu Hlavnu podařilo získat hned první rok účasti v této soutěži. Slavnostní vyhlášení a předání stuh včetně finanční odměny se bude konat o prázdninách ve vítězné obci Středočeského kraje roku 2008 – Petrovicích, okres Příbram. Hodnotitelská komise ocenila především zapojení hlavnovských dětí do obecních záležitostí v rámci projektu NAŠE HLAVNO. Děti obci pomáhají s úklidem veřejných prostranství, seznamují se s historií vesnice a jejími tradicemi, zúčastnily se také přípravy projektu na obnovu zeleně na hlavnovské návsi, který byl podpořen ministerstvem pro místní rozvoj dotací ve výši 178 tis. Kč, pomohly s vybudováním dětského hřiště. Všem dětem, které nám ve Hlavně pomáhají, moc děkujeme, bílá stuha patří především vám, a těšíme se na další společné akce.
Lenka Houdková, starostka obce

Báseň složená při návštěvě hodnotitelské komise v obci panem Antonínem Podzimkem, členem komise a zároveň radním Středočeského kraje.

Naše komis v hasičárně
vůbec neseděla marně.
Ty, hasičská budovo,
zdobíš Hlavno Sudovo.

Starostka nám ukázala,
co její ves dokázala:
soutěž, akce, výstavy,
každý se tu zabaví.

Kéž Sudovo Hlavno
v soutěži je slavno!
Nepřejme mu žádná zvěrst
va,
jen dotace z ministerstva.

       
  1. 6. 2008  Slavnostní otevření dětského hřiště na zahradě u budovy obecního úřadu
Na vybudování dětského hřiště obec obdržela dotaci z Programu obnovy venkova od Středočeského kraje ve výši 79 tis. Kč
       
  1. 6. 2008 Dětský cyklistický závod Dlouhý běh 2008
účast 40 dětí od 2 do 14 let, 22 dospělých (rodiče, prarodiče malých závodníků, starostky a zástupci obcí DSO Cecemínsko)
vítězové jednotlivých kategorií:
Kristýna Kindová, Magdalena Adámková, Roman Vyskočil, Radim Holeček, Karel Sůra, Petr Prášil, Aneta Kučerová, Anna Antošová, Andrea Adámková, Irena Králová,Václav Treml
"Akce je pořádána pod záštitou hejtmana Středočeského kraje ing. Petra Bendla a dotována z Fondu hejtmana částkou 8 tis. Kč."
       
  24.5.2008 11. ročník Memoriálu Jana Hlaváčka
       
  1.5.2008 Rybářské závody na Písečáku
1. května 2008 připravili členové místního sdružení  rybářské závody na Písečáku. Ranní deštivé počasí se kolem desáté hodiny umoudřilo, z mraků vysvitlo sluníčko a osušilo promoklé rybáře, kteří od půl 7 zkoušeli chytit co největší úlovek na nejrůznější návnadu. Vítězem v dospělé kategorii se stal pan  Lukáš Volf, z dětí byl nejúspěšnější Ondra Zeman.
       
 Tradiční pálení čarodějnic spojené s lampičkovým průvodem a táborákem
30. dubna 2008 se ve Hlavně konalo tradiční pálení čarodějnic spojené s lampičkovým průvodem a soutěžemi pro děti. Průvod velkých a malých hlavnovských čarodějnic vyšel v 18 hodin od budovy obecního úřadu přes náves až do skály, do kroku všem vyhrávaly známé dětské písničky pouštěné z místního rozhlasu. Nahoře ve skále se soutěžilo, vybíraly se tři nejhezčí čarodějnice a opékaly se špekáčky. S občerstvením pomáhali členové místní zásahové jednotky hasičů, kteří zde dělali rovněž požární dozor. V půl 9 večer bylo zapálena vatra, která vydržela hořet téměř do rána.
       
  19.4.2008 Soutěžní a taneční večer plný zábavy pro dospělé
19. dubna 2008  připravily členky kulturní komise večer plný zábavy pro dospělé Hlavnováky i přespolní návštěvníky. Na sále v hostinci U Sedláčků se hrály šipky a oblíbená hra dětí i dospělých Člověče, nezlob se. Po vyhlášení vítězů obou soutěží začala diskotéka hitů z let sedmdesátých až devadesátých, kterou o půlnoci zpestřilo vystoupení travesty show. Na parketu se tančilo do časných ranních hodin a všichni účastníci si pochvalovali vydařený večer.
       
  Velikonoce 2008
       
 1.3.2008 – Maškarní karneval pro děti
     
  1.1.2008 – Tradiční „Novoroční běh“ obcí
     
       
Použité fotografie - fotoarchiv obce Sudovo Hlavno

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena